Afval, huishoudelijk afval

Wat is het?

U kunt uw huishoudelijk afval kwijt in de verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag buiten.

Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor papier en karton, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval. Check via Afvalscheidingswijzer.nl in welke bak uw afval hoort.

Wanneer het afval te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, is het grofvuil en gelden er andere regels.

In de gemeente Veere

Aantal aanbiedingen restafvalcontainer

De Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland biedt u de mogelijkheid om het aantal ledigingen van uw restafvalcontainer(s) te bekijken.

Inloggen

U kunt dit bekijken via de website van Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland - Mijn Belastingen. Log vervolgens in met uw DigiD. De ledigingen zijn alleen te zien als u bent ingelogd via Chrome/Edge/Firefox/Safari. Let op: via Internet Explorer werkt het niet. De ledigingen worden wekelijks ingelezen. Het kan dus zijn dat de laatste lediging nog niet is verwerkt in het overzicht.

Log in - Samenwerking Belastingen

Grofvuil melding

Afvalcontainer aanvragen of inleveren

U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in de door de gemeente geleverde containers (zie de afvalkalender voor de juiste ophaaldag).

Om afval zo goed mogelijk te verwerken vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Het groenafval (groente-, fruit- en tuinafval) in de container met groen deksel en het restafval in de container met grijs deksel.

Dit is niet van toepassing als u gebruik maakt van een (ondergrondse) verzamelcontainer.

Beschadiging of vermissing afvalcontainer

 • Bij beschadiging van uw container kunt u de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) bellen op telefoonnummer (0115) 478 100.U kunt dan een afspraak maken wanneer de container wordt gerepareerd.
 • Bij vermissing van uw container kunt u de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) bellen op telefoonnummer (0115) 478 100.

Wat kost het?

Het bedrag van de heffing is afhankelijk van de bestemming van het perceel en/of het aantal personen. De tarieven in 2024 zijn als volgt:

 • éénpersoonshuishouden:  € 239,25
 • meerpersoonshuishouden: € 253,45
 • tarief voor recreatiewoning : € 253,45
 • éénpersoonshuishouden + 1 of meerdere vakantieonderkomen(s): € 492,75. U heeft voor dit tarief recht op 2 restafvalcontainers en 2 gft-containers.
 • meerpersoonshuishouden + 1 of meerdere vakantieonderkomen(s): € 506,90. U heeft voor dit tarief recht op 2 restafvalcontainers en 2 gft-containers.
 • als u de restafvalcontainer(s) meer dan 6 keer per jaar aanbiedt dan betaalt u
  € 7,00 extra per aanbieding
 • extra container overige huishoudelijke afvalstoffen: € 90,25
 • extra container groente-, fruit-, en tuinafval: € 16,30
 • afvalpas: € 26,00

Hoe werkt het?

Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. Zet de afvalcontainer tussen 6.00 uur en 7.30 uur buiten. Er gelden geen vaste ophaaltijden. De afvalcontainer kan vanaf 7.30 uur geleegd worden. In alle andere gevallen kan de ophaler het afval laten staan.

Minicontainers

De containers worden geleegd door een wagen met een grijparm aan de zijkant. De chauffeur moet daarvoor naast de container rijden. Wat vragen wij van u:

 • zet uw container neer met de handgrepen van de weg af
 • zet de containers (aan één kant van de straat/weg) naast elkaar
 • zet de container op de plek waar een afbeelding is geverfd, of op de door de inzamelaar aangegeven plaats
 • het deksel moet dicht zijn
 • uw container mag niet zwaarder zijn dan 75 kilo
 • stamp het afval niet te vast
 • zet uw container vóór 07.30 uur neer op de inzameldag.

Container restafval

Restafval is het huishoudelijk afval dat niet op een andere manier wordt ingezameld. Dit afval wordt verbrand. Het restafval kunt u aanbieden in de minicontainer met het grijze deksel.

Container groente-, tuin- en fruitafval (GFT)

Het GFT-afval kunt u aanbieden in de minicontainer met het groene deksel. De volgende afvalproducten mogen in de GFT-bak:

 • schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
 • resten van gekookt eten
 • vleesresten en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes)
 • pindaresten en notendoppen en eierschalen
 • plantaardige olie en gestold vet
 • filters met koffiedik
 • brood en kaaskorsten (zonder plastic)
 • onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
 • snijbloemen en kamerplanten
 • mest van kleine huisdieren met stro.

Verzamelcontainer

De (ondergrondse) verzamelcontainers zijn er voor inwoners die geen minicontainers hebben. Ze zijn alleen te gebruiken voor inwoner met een gemeentepas. Hoe vaak de container wordt geleegd, hangt af van het aantal inwoners dat er gebruik van maakt. Is de container eerder vol? Bel dan de gemeente op telefoonnummer (0118) 555 444 (let op: vrijdagmiddag zijn we gesloten).

Wat moet ik doen?

Biedt uw huisvuil op de goede manier aan. Anders laten de ophalers het afval staan. Let hierbij op de volgende punten:

 • sorteer het afval
 • verpak uw restafval bij voorkeur in vuilniszakken
 • zorg ervoor dat de afvalcontainer niet te vol of te zwaar is.

Als u nog geen afvalcontainer heeft, kunt u deze bij de gemeente aanvragen. U kunt ook een extra container aanvragen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Een extra container voor het restafval kost € 90,25 per jaar en een extra container voor het groenafval kost € 16,30 per jaar.

Voor gebruik verzamelcontainer worden maximaal twee passen verstrekt. De 2e pas kost € 26,00. Deze moet u zelf aanvragen.

Hoe lang duurt het?

Wie is verantwoordelijk?

In de Wet milieubeheer wordt de gemeente aangewezen als de instantie die verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijk afval. De gemeente haalt in principe al het huishoudelijk afval (uitgezonderd grof afval) eenmaal per week op bij elk huishouden binnen het gemeentelijk grondgebied.

Is de gemeente altijd verantwoordelijk?

Onder voorwaarden kan de gemeente van dit uitgangspunt afwijken, bijvoorbeeld door een andere inzamelingsfrequentie te hanteren of door in een bepaald gedeelte van de gemeente niet in te zamelen. In de gemeente Veere is de inzameling uitbesteedt aan een particulier inzamelbedrijf.

In de Wet milieubeheer is tevens de verplichting voor gemeenten opgenomen om gft-afval huis-aan-huis gescheiden in te zamelen. Ook hier bestaat de eerder genoemde mogelijkheid om van de verplichting af te wijken.

Kijk voor meer informatie over afvalinzameling ook eens op de volgende websites:

Met wie kan ik contact opnemen?

Zeeuwse Reinigingsdienst ZRD

telefoonnummer (0115) 478 100

e-mailadres info@zrd.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier