Wat is het?

Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot en te zwaar is om in een afvalcontainer te doen. Dit afval mag naar de milieustraat. Ook kunt u op vaste datums grofvuil bij u thuis laten ophalen.

Er zijn verschillende soorten grofvuil:

  • Grof restafval. Doet u uw oude vloerbedekking weg? U mag dit bij het grof restafval doen. Net zoals meubels of gordijnen.
  • Grof tuinafval. Dit zijn bijvoorbeeld boomtakken en boomstronken. Deze mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilo.
  • Wit- en bruingoed. Hierbij horen spullen met een stekker of een batterij. Zoals televisies of waterkokers.
  • Matrassen
  • Kerstbomen

Voor deze soorten afval is er een schema wanneer het afval wordt opgehaald. Meer informatie en de datums staan op de afvalkalender. Wilt u uw grofvuil laten ophalen? Geef dit dan uiterlijk één werkdag vóór de ophaaldag vóór 12.00 uur door. Dit kan telefonisch vóór 12.00 uur via (0115) 478 100. Of vul vóór 12.00 uur dit formulier in. Geef precies door wat voor afval u wilt laten ophalen.

Direct grofvuil melden

Matras aanmelden

Hoe werkt het?

Voeg het afval per soort samen als het bij u wordt opgehaald. Het afval moet voor de medewerkers van de ophaaldienst makkelijk te hanteren zijn. 
Per ronde mag u maximaal 1 m³ grof restafval en grof tuinafval aanbieden. Voor matrassen en kerstbomen geldt een maximum van 3 stuks. 

Aan of bij de kerstbomen mogen geen accessoires of versieringen zitten. Wij nemen dit niet mee. Wij nemen ook geen andere materialen mee die niet composteerbaar zijn.

Zet het grofvuil op de afgesproken dag aan de kant van de weg. Zet het niet op uw eigen terrein. De plaats moet bereikbaar zijn voor de wagen waarmee wij het afval laten ophalen. Kan de wagen er niet goed bij of twijfelt u hierover? Bel of mail dan een van onze contactpersonen. Deze staan onder aan deze pagina. Voor matrassen zijn er andere voorwaarden. Deze staan onderaan deze pagina. Meer informatie over de soorten afval vindt u op de afvalkalender

Niet alle soorten afval worden opgehaald. Wij halen bijvoorbeeld geen bouwafval, grondafval en sloopafval op. U kunt dit wel zelf naar de milieustraat brengen. Zorg er voor dat het afval gescheiden is.

Met wie kan ik contact opnemen?

Zeeuwse Reinigingsdienst ZRD
telefoonnummer (0115) 478 100
e-mailadres info@zrd.nl

Meer informatie

Vuilniszak met ongesorteerd afval

Vuilniszakken met ongesorteerd afval mogen niet bij het grofvuil. Ze mogen ook niet worden afgegeven op de milieustraat. De grijze vuilniszak hoort in de grijze afvalcontainer of in de ondergrondse verzamelcontainer in de wijk.

Bedrijven

Alleen bewoners mogen grofvuil laten ophalen of naar de milieustraat brengen. Bedrijven moeten zelf afspraken maken met een bedrijf dat afval ophaalt.

Inzameling matrassen

U kunt matrassen inleveren op de milieustraat of laten ophalen door de ZRD. De inzameldata staan op de afvalkalender.

Laat u het ophalen? Meld uw matrassen dan op tijd aan. Dit kan tot één werkdag vóór de ophaaldag vóór 12.00 uur via (0115) 478 100 of via het formulier op de website. Let wel op deze voorwaarden:

  • Het matras mag niet nat of vochtig zijn of worden.
  • Het matras mag niet vervuild zijn met andere afvalstoffen en moet nog bruikbaar zijn voor recycling.
  • Het matras mag op privéterrein worden aangeboden, maar dan moet er iemand thuis zijn.
  • Aanbieden vanuit woning/gebouw is toegestaan als het matras direct achter de (voor)deur ligt.
  • Zorg ervoor dat de matras voor 07.30 uur klaar staat. 

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier 

Lenny van Lambalgen-de Visser

Lenny van Lambalgen-de Visser

Medewerker Publieksbalie