Afval, grofvuil

Wat is het?

Grof huisvuil of grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, zoals meubels of vloerbedekking. Dit afval mag naar de milieustraat. Ook kunt u op vaste datums grofvuil bij u thuis laten ophalen. Meer informatie hierover leest u in de afvalkalender

Soorten grofvuil

Er zijn verschillende soorten grofvuil:

 • Grof restafval. Doet u uw oude vloerbedekking weg? U mag dit bij het grof restafval doen. Net zoals meubels of gordijnen en autobanden (maximaal 5 stuks).
 • Grof tuinafval. Dit zijn bijvoorbeeld boomtakken en boomstronken. Deze mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilo en moeten netjes gebundeld zijn.
 • Wit- en bruingoed. Hierbij horen spullen met een stekker of een batterij. Zoals televisies, waterkokers en andere elektrische huishoudelijke apparaten.
 • Matrassen.
 • Kerstbomen.

Voor deze soorten afval is er een schema wanneer het afval wordt opgehaald. De verschillende soorten afval hebben verschillende ophaaldatums. Meer informatie en de datums staan op de afvalkalender

Wilt u uw grofvuil laten ophalen? 

Meldt uw afval tot uiterlijk 2 werkdagen voor de ophaaldatum aan via  (0115) 478 100. of vul dit formulier in. Geef precies door wat voor afval u wilt laten ophalen.

Hoe werkt het?

Regels voor wanneer wij het afval bij u ophalen

Voeg het afval per soort samen als het bij u wordt opgehaald. Het afval moet voor de medewerkers van de ophaaldienst makkelijk te hanteren zijn. Per ronde mag u maximaal 1 m³ grof restafval en grof tuinafval aanbieden. Voor matrassen en kerstbomen geldt een maximum van 3 stuks.

Aan of bij de kerstbomen mogen geen accessoires of versieringen zitten. Wij nemen dit niet mee. Wij nemen ook geen andere materialen mee die niet composteerbaar zijn.

Zet het grofvuil op de afgesproken dag aan de kant van de weg. Zet het niet op uw eigen terrein. De plaats moet bereikbaar zijn voor de wagen waarmee wij het afval laten ophalen. Kan de wagen er niet goed bij of twijfelt u hierover? Bel of mail dan een van onze contactpersonen. Deze staan onder aan deze pagina. Voor matrassen zijn er andere voorwaarden. Deze staan onderaan deze pagina. Meer informatie over de soorten afval vindt u op de afvalkalender.

Niet alle soorten afval worden opgehaald

De volgende afvalsoorten halen wij niet op en kunt u wel zelf naar de milieustraat brengen:

 • Glas en spiegels
 • Grondafval
 • Bouw- en sloopafval
 • Ladders
 • Asbest (met asbestformulier)
 • Textiel
 • Schuttingen 

Zorg er voor dat het afval gescheiden is.

Extra informatie

Vuilniszak met ongesorteerd afval

Vuilniszakken met ongesorteerd afval mogen niet bij het grofvuil. Ze mogen ook niet worden afgegeven op de milieustraat. De grijze vuilniszak hoort in de grijze afvalcontainer of in de ondergrondse verzamelcontainer voor rest/GFT-afval in de wijk.

Bedrijfsafval

Alleen bewoners mogen grofvuil laten ophalen of naar de milieustraat brengen. Bedrijven moeten zelf afspraken maken met een bedrijf dat afval ophaalt. Bedrijfsafval mag dus niet naar de milieustraat worden gebracht. Ook halen we dit afval niet op. Er zijn een aantal uitzonderingen. Deze leest u op de website van de ZRD.

Inzameling matrassen

U kunt matrassen inleveren op de milieustraat of laten ophalen door de ZRD. De inzameldata staan op de afvalkalender.

Laat u het ophalen?  Meld uw matras(sen) tot uiterlijk 2 werkdagen voor de ophaaldatum aan via (0115) 478 100 of via het formulier op de website van de ZRD. Let wel op deze voorwaarden:

 • Het matras mag niet nat of vochtig zijn of worden.
 • Het matras mag niet vervuild zijn met andere afvalstoffen en moet nog bruikbaar zijn voor recycling.
 • Het matras mag op privéterrein worden aangeboden, maar dan moet er iemand thuis zijn.
 • Aanbieden vanuit woning/gebouw is toegestaan als het matras direct achter de (voor)deur ligt.
 • Zorg ervoor dat de matras voor 07.30 uur klaar staat.

Met wie kan ik contact opnemen?

Zeeuwse Reinigingsdienst ZRD
telefoonnummer (0115) 478 100
e-mailadres info@zrd.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier