Winteropenstelling kleinschalige kampeerterreinen

Het college heeft besloten om tot en met 2026 winteropenstelling voor kleinschalige kampeerterreinen toe te staan. Onder deze vrijstelling vallen ook hofstede en landschapscampings. Er moet per bedrijf een jaarlijkse ontheffing aangevraagd en verleend worden.

Ontwikkelkader verblijfsrecreatie

De gemeente Veere is bezig het een ontwikkelkader verblijfsrecreatie. Regelgeving omtrent winterkamperen bij kleinschalige kampeerterreinen zal opgenomen worden in dit ontwikkelkader. Zowel de gemeenteraad als de VeKaBo had verzocht om het besluit voor winteropenstelling op korte termijn te nemen.

Voorwaarden winterkamperen

Er worden voorwaarden gesteld aan de winteropenstelling:

  • Winterkamperen is enkel toegestaan voor mobiele kampeermiddelen, specifiek campers en toercaravans, in de periode van 15 november tot 1 maart welke geplaatst en gebruikt worden op niet-permanente standplaatsen binnen de landschappelijke inpassing;
  • Het gebruik van plaatsgebonden kampeermiddelen is gedurende de ontheffingsperiode alleen toegestaan op volgens het bestemmingsplan buitengebied (inclusief herzieningen) aangewezen permanente standplaatsen;
  • Het gebruik van niet-permanente standplaatsen ten behoeve van stalling van mobiele kampeermiddelen is niet toegestaan.

Een aanvraag voor ontheffing winteropenstelling 2023-2024 kan gedaan worden tot 1 januari 2024. Voor het seizoen 2024/2025 kan een aanvraag gedaan worden vanaf 1 april 2024 tot 1 januari 2025.

Leges

Om in aanmerking te komen voor winteropenstelling dient een eigenaar van een kleinschalig kampeerterrein ontheffing aan te vragen. De afgelopen jaren hebben we op basis van de hardheidsclausule een lager tarief gehanteerd dan bepaald in de legesverordening gezien het feit dat er sprake was van compensatiemaatregelen vanwege Covid-19 (in jaar 1 en 2) en een pilot (in jaar 3). Hier is nu geen aanleiding meer voor. Bij het verlenen van een ontheffing brengen we de geldende tarieven in rekening conform de legesverordening. De leges in 2023 bedragen € 689,-.