Een ernstige psychiatrische aandoening kan ertoe leiden dat iemand een gevaar voor zichzelf of voor anderen is. Als deze persoon hulp weigert kan verplichte zorg nodig zijn. De verplichte zorg kan zowel voor jeugdigen als volwassenen van toepassing zijn en wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan.

Vanaf 1 januari kan verplichte zorg ingezet worden door opname in een kliniek, poliklinische zorg of zorg in de thuissituatie. Dat is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet vervangt de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). Alle zorg wordt geleverd door daarvoor gecertificeerde organisaties. Meer informatie vind u op https://www.dwangindezorg.nl/wvggz(externe link).

Een melding indienen

De gemeente heeft in de Wvggz nieuwe taken. De Wvggz maakt het mogelijk dat iedereen kan melden bij het vermoeden dat iemand zichzelf of anderen ernstige schade kan toebrengen, en (mogelijk) nog niet bekend is bij de psychiatrie. De gemeente moet onderzoeken of er verplichte zorg nodig is en of verplichte zorg voorkomen kan worden. De Zeeuwse gemeenten hebben deze taken belegd bij het Meldpunt Wvggz, onderdeel van het  Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Het Meldpunt Wvggz werkt hierin samen met diverse deskundigen en indien mogelijk met de betrokkene zelf, diens familie en essentiële naasten.

Indien u een melding wilt doen, kan dit via een meldformulier. Dit formulier kunt u vinden op de website van Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland(externe link). Na melding wordt er tijdens de kantoortijden contact met u opgenomen door het Meldpunt Wvggz.

Uw zorgen bespreken 

Uiteraard  kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente, zoals de huisarts, een zorgbegeleider of iemand van het wijkteam. Daarnaast zijn er diverse familie- en cliëntorganisaties die ondersteunend kunnen zijn, waaronder het Zeeuws Platform GGZ en Ypsilon.

Indien u zich zorgen maakt over iemand die zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen, en waarbij er (mogelijk) sprake is van dementie of een verstandelijke handicap, vind u meer informatie op https://www.dwangindezorg.nl/wzd(externe link) en op https://www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking(externe link). Ook in deze situatie kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente, zoals de huisarts, een zorgbegeleider of iemand van het wijkteam. Of  kunt u contact opnemen met het Meldpunt Wvggz.

Acute crisissituatie

Indien er sprake is van een acute crisissituatie: bel alarmnummer 112.