Er zijn verschillende zorgwetten waarmee de zorg in Nederland is geregeld. Dit heeft met name te maken met de vergoeding voor de zorg. De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Wat valt er onder de Wmo?

 • Begeleiding Regulier
 • Begeleiding Specialistisch
 • Beschermd wonen
 • Dagbesteding basis en dagbesteding specialistisch
 • Huishoudelijke Hulp
 • Huishoudelijke Zorg
 • Hulpmiddelen en woningaanpassingen
 • Kortdurend Verblijf
 • Vervoer Wmo

Meer over Wmo Voorzieningen

Welke wetten vormen het Nederlandse zorgstelsel?

 • De Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • De Jeugdwet* 
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)*
 • De Wet langdurige zorg (Wlz)
 • De Participatiewet
 • De Wet Passend Onderwijs

* De gemeente is verantwoordelijk voor het toekennen van zorg via de Jeugdwet en de Wmo.

Heeft u een hulpvraag die valt onder de Wmo?

Op deze website staat een kort overzicht per zorgwet. Zo kunt u inschatten onder welke wet uw vraag valt. U kunt dan mogelijk zelf al beoordelen of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de Wmo.

Ga naar overzicht zorgwetten.

Meer achtergrondinformatie over de Wmo:

Wat is de Wmo