Wat is het?

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U kunt uw bouwplannen indienen bij de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt. Dit heet de vooraanvraag (conceptverzoek). Hierna weet u welke vergunningen u nodig heeft. En of u kans heeft dat de plannen worden goedgekeurd. Zo voorkomt u onnodige kosten. Wij testen of uw plan binnen het bestemmingsplan past. Ook vergelijken we uw plan met de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2016. Hierna geven wij u advies welke omgevingsvergunning u kunt aanvragen.

Wat kost het?

De kosten van het vooroverleg hangen samen met de bouwkosten en staan vermeld in de legesverordening Veere 2024 .

Vraagt u binnen 24 maanden een omgevingsvergunning aan, dan worden de kosten voor het vooroverleg afgetrokken van het bedrag dat u voor de omgevingsvergunning moet betalen.

Hoe werkt het?

Het conceptverzoek omgevingsplanactiviteit kunt u alleen online doen via het Omgevingsloket. U logt daar in met Digid of e-Herkenning. Volg dit stappenplan:

 • Doe altijd eerst de Vergunningcheck om te zien of u een vergunning nodig heeft.
 • Heeft u een vergunning nodig voor ‘Afwijken regels van het omgevingsplan’ of ‘Bouwactiviteit (omgevingsplan)’?  Of voor een Rijksmonumentenactiviteit? Kies dan in het Omgevingsloket voor ‘Aanvragen’ om een conceptverzoek te doen.
 • Kies ‘Aan­vraag of melding indienen’ en start de aanvraag met de groene knop.
 • Kies uw manier van inloggen: DigiD voor particulieren, eHerkenning voor bedrijven of eIDAS voor Europese aanvragers.
 • Door­loop de stap­pen 1 tot en met 6.
 • Bij stap 7 ‘Verzoek indienen’ kiest u voor Conceptverzoek.

Via de knop hieronder vraagt u de vooraanvraag (conceptverzoek) aan:

Conceptverzoek

Bij uw vooroverleg dient u digitaal de volgende tekeningen en bijlagen in:

 • Plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie. De schaal mag maximaal 1:100 zijn.
 • Gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie. De schaal mag maximaal 1:100 zijn.
 • Doorsnede van de bestaande en nieuwe situatie. De schaal mag maximaal 1:100 zijn.
 • Kadastrale tekening en situatietekening van de bestaande en nieuwe situatie. De schaal mag maximaal 1:1000 zijn.
 • Kleurenfoto’s van de bestaande bebouwing en de omgeving.

Hoe lang duurt het?

Wij proberen uw plan binnen 6 tot 8 weken te beoordelen.

Met wie kan ik contact opnemen?

U kunt ons bereiken via (0118) 555 444