Verzoek om bij volmacht te stemmen

U kunt niet zelf stemmen.

U vraagt een andere kiezer voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan op twee manieren:

  1. U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft deze aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen;
  2. U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Veere woont, maar wel een stempas heeft voor de Tweede Kamerverkiezingen.

U kunt ook een formulier invullen dat u downloadt of aanvraagt in het gemeentehuis in Domburg. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 door de gemeente zijn ontvangen. De persoon die voor u gaat stemmen ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien.

Stemmen per brief

U kunt ook stemmen per brief.  Hiervoor heeft u een buitenlands postadres nodig. U vraagt dit aan bij de gemeente Den Haag.

Stemmen per brief aanvragen(externe link)

De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk 25 oktober 2023 door de gemeente Den Haag ontvangen zijn.

De gemeente Den Haag beoordeelt de aanvraag en stuurt u een briefstembewijs toe op het tijdelijke buitenlandse adres.