Verzoek om bij volmacht te stemmen

U vraagt een andere kiezer voor u te stemmen door een volmacht af te geven. 

Voorwaarden volmacht

•    De gemachtigde moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen;
•    Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Een volmacht aanvragen kan op twee manieren:

  1. U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft deze aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. 
  2. U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Veere woont. Deze kiezer moet wel kiesgerechtigd zijn voor de verkiezingen Europees Parlement.

 U kunt hiervoor het aanvraagformulier downloaden, uitprinten en met van u beiden een kopie identiteitsbewijs per post opsturen naar de Gemeente Veere. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen. U mag deze ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. 
 

Stemmen vanuit het buitenland

Wilt u stemmen vanuit het buitenland? Op de website  van de Kiesraad leest u hier meer over