Vervangende stempassen, kiezerspassen of volmachten kunt u digitaal aanvragen of persoonlijk aan de balie.

Vervangende stempas

Is uw stempas beschadigd of kwijt? Dan kunt u een nieuwe aanvragen. Online is dit niet meer mogelijk.

Persoonlijk aan de balie

Het kan nog wel persoonlijk aan de balie van de afdeling Publiekszaken. Dit is mogelijk tot dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur.

Bent u daarna uw stempas kwijt? Dan kunt u niet stemmen. Heeft u een kiezerspas gekregen of is het u toegestaan om na uw schriftelijke verzoek bij volmacht te stemmen? Dan kunt u geen vervangende stempas aanvragen.

Kiezerspas

U wilt stemmen in een andere gemeente in Zeeland. Dan heeft u een kiezerspas nodig.

Persoonlijk aan de balie

U kunt persoonlijk in het gemeentehuis in Domburg, uiterlijk 14 maart 2023, 12.00 uur een kiezerspas aanvragen. Met deze kiezerspas kunt u stemmen in elk stemlokaal binnen de provincie Zeeland en/of het waterschap Scheldestromen.

Volmacht

U kunt niet zelf stemmen.

U vraagt een andere kiezer voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan op twee manieren:

  1. U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft deze aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen;
  2. U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Veere woont, maar wel een stempas heeft voor dezelfde provincie en/of hetzelfde waterschap.