Door een storing in de digitale aanvraagomgeving kunt u op dit moment geen verklaring omtrent gedrag aanvragen. Excuses voor het ongemak.

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Als uw werkgever of de organisatie eHerkenning heeft, kunt u een VOG bij Justis aanvragen. Als uw werkgever geen eHerkenning heeft, kunt u zelf online een VOG aanvragen bij de gemeente.

Wat u moet weten

  • Vraagt u voor uzelf een VOG aan? Gebruik het formulier dat u heeft gekregen van uw werkgever of ga naar de website van Dienst Justis.
  • Vraagt u voor uzelf een VOG aan, maar verwijst de werkgever of organisatie u door naar de gemeente? Dan kunt een VOG via de bovenstaande knop aanvragen.  
  • Vraagt u voor een bedrijf of instelling een VOG aan? Gebruikt u het aanvraagformulier VOG rechtspersonen van Dienst Justis.
  • Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG.
  • U kunt ook iemand machtigen om een VOG aan te vragen. Daarvoor vult u een machtigingsformulier in. De persoon die u gemachtigd heeft moet ook een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen naar het gemeentehuis.  

Beoordeling aanvraag

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeelt de aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van Dienst Justis. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

Mijn werkgever heeft geen eHerkenning

In dat geval kunt u met uw DigiD een VOG aanvragen bij de gemeente. Ook dan krijgt u antwoord van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kosten

Product Prijs 2021
Verklaring omtrent het gedrag (digitaal via Justis) € 33,85
Verklaring omtrent het gedrag (digitaal via de gemeente) € 41,35

Contact

Heeft u een vraag over het aanvragen van een VOG? Neem dan contact op met onze Centrale Publieksbalie. Dit kan via telefoonnummer (0118) 555 444 of mail naar cpb@veere.nl.