Uitgifte bouwgrond Zanddijk (2e fase) te Veere

Aan de Sandenburghlaan zijn drie kavels beschikbaar voor vrijstaande woningen. De kavels zijn uitsluitend voor permanente bewoning. 

Grondprijzen

De gemeenteraad heeft bandbreedtes vastgesteld, waarbinnen het college uitgifteprijzen hanteert. Voor Zanddijk in Veere is de kavelprijs voor vrijstaande woningen vastgesteld op € 290,00 per m² (prijspeil 1-1-2020) exclusief BTW en kosten koper.

Stappenplan duurzaam bouwen

Met het stappenplan duurzaam bouwen (441.272 KB) krijgt u een indicatie hoe u als particulier zelf een woning kunt bouwen zonder energierekening.

Informatie

Neem voor vragen contact op met Han Reijnhoudt via telefoonnummer (0118) 555 318. Bekijk ook meer informatie over de Subsidieregeling Energieneutrale nieuwbouw 2017-2020.

Meer informatie over bouwkavels

Wilt u meer weten over de beschikbaarheid van de kavels in Veere? Vul dan het interesseformulier grond in of neem contact op met Han Reijnhoudt, telefoonnummer (0118) 555 318 of e-mail jm.reijnhoudt@veere.nl. De ontvangstdatum van het interesseformulier is tevens uw positie op een eventuele wachtlijst.