Veere: Kom Zanddijk fase 2

Uitgifte bouwgrond Zanddijk (2e fase) te Veere

Aan de Sandenburghlaan zijn drie kavels beschikbaar voor vrijstaande woningen. De kavels zijn uitsluitend voor permanente bewoning. 

Grondprijzen

De gemeenteraad heeft bandbreedtes vastgesteld, waarbinnen het college uitgifteprijzen hanteert. Voor Zanddijk in Veere is de kavelprijs voor vrijstaande woningen vastgesteld op € 285,00 per m² (prijspeil 1-1-2019) exclusief BTW en kosten koper.

Informatie

Neem voor vragen contact op met Han Reijnhoudt via telefoonnummer (0118) 555 318. Bekijk ook meer informatie over de Subsidieregeling Energieneutrale nieuwbouw 2017-2020.