Energieneutrale nieuwbouw, energie besparen en energielabel

In de woningbouw kunnen we veel winst behalen als het gaat om duurzaamheid. Als gemeente spelen we hierin een belangrijke rol door informatie en leningen te verschaffen. Bestaande woningen gebruiken bijvoorbeeld veel meer energie dan nieuwe huizen. Moderne huizen zijn immers beter geïsoleerd, hebben dubbel glas en goede verwarmings- en ventilatieapparatuur. Maar als u verbeteringen aanbrengt in uw huidige woning, kunt u ook veel energie besparen.  

Hoe kunt u uw woning verbeteren?

Om een energiezuinige woning te hebben, hoeft u niet meteen een nieuwe woning te bouwen. Met aanpassingen in uw huidige woning kunt u ook veel energie besparen. Daarmee wordt het milieu minder belast met broeikasgassen en CO2-uitstoot. En dat is beter voor het milieu en beter voor uw portemonnee. De volgende tips helpen u bij het verbeteren van uw woning:

  • Gebruik zonne-energie in plaats van energie uit aardgas en steenkool. 
  • Hergebruik hemelwater voor het toilet en de tuin.
  • Bespaar op het aardgasverbruik door warmtekrachtkoppeling. 
  • Bouw met duurzame materialen, zoals hout, vlas en hennep.
  • Kies voor energiezuinige huishoudelijke apparatuur.
  • Zorg voor een goede isolatie van vloeren, gevels, dak en ramen.
  • Kies voor een duurzame boiler, zoals een PV-systeem of zonneboiler. 
  • Gebruik spaarlampen of LED-verlichting.
  • Kies voor groene stroom bij uw energieleverancier. 
  • Voorzie in uw eigen windenergie, bijvoorbeeld door een windturbine op uw dak.  

Meer informatie kunt u vinden op Duurzaam Bouwloket Veere

Energielabels

Het energielabel is verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van woningen en gebouwen met een maatschappelijk doel, zoals scholen, verenigingsgebouwen en sportzalen. Dit label laat zien wat de energieprestatie van gebouwen is. Daarnaast geeft het inzicht in energiebesparende mogelijkheden. Het label werkt met een indeling die loopt van A naar G. A betekent dat er al veel maatregelen genomen zijn, terwijl er bij G nog veel besparingsmogelijkheden zijn. Een energielabel is maximaal tien jaar geldig. 

Duurzaam wonen

De gemeente Veere wil inwoners stimuleren om duurzaam te wonen. Daarom verstrekken we de zogenaamde duurzame leningen. Deze leningen kunt u bij ons afsluiten wanneer u duurzame verbeteringen aan uw woning wilt doorvoeren. De maatregelen moeten energiebesparend zijn en de levensloopbestendigheid van woningen verbeteren.

U leest meer hierover op de webpagina woningverbetering

Er is ook een landelijk initiatief om energiebesparing in woningen te stimuleren: het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds maakt het mogelijk een lening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in uw woning. Zo bespaart u energie, verbetert u het wooncomfort en werkt u aan een beter milieu. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over woningverbetering in de gemeente Veere? Neem dan contact op met Mark Minderhoud via telefoonnummer (0118) 555 442 of e-mail m.minderhoud@veere.nl.

Terug naar duurzaamheid