Vragen over werkzaamheden

Wanneer er werkzaamheden bij u in de buurt zijn, roept dat natuurlijk vragen bij u op.
Op deze pagina geven we daarom antwoord op de veelgestelde vragen.  

De werkzaamheden

Hoe laat mogen de werkzaamheden beginnen?

De aannemer mag de werkzaamheden uitvoeren tussen 07.00 uur ’s morgens en 18.00 uur ‘s avonds. Er worden geen werkzaamheden verricht op zaterdagen, zondagen en feestdagen. De gemeente kan wel toestemming geven om buiten deze tijden om werkzaamheden uit te voeren.

Waar kan ik informatie vinden over de werkzaamheden?

Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de werkzaamheden in onze gemeente. Dat doen we op verschillende manieren:

  • via onze website www.veere.nl onder wegwerkzaamheden
  • via onze bewonersbrief
  • via onze nieuwsbrief
  • via onze Twitterpagina en Facebookpagina
  • tijdens informatiebijeenkomsten over de projecten en/of werkzaamheden
  • in de lokale kranten.

Waarom worden de werkzaamheden niet in de winter uitgevoerd als de toeristen weg zijn?

In de winter kunnen we sommige werkzaamheden niet uitvoeren, omdat er dan een grote kans op vertraging bestaat. Vertraging betekent meer en langer overlast en meer kosten. Dit willen wij zo veel mogelijk voorkomen. Asfaltwerkzaamheden kunnen het best uitgevoerd worden bij droog weer, een hoge temperatuur en weinig wind. Werken met PVC-buizen mag niet onder een bepaalde temperatuur, omdat de kans bestaat op beschadiging van de buizen. Bij vorst in de grond kan de verharding niet gelegd worden, omdat de kans op verzakking bij dooien groot is. Daarom is de winterperiode niet gunstig voor veel werkzaamheden.

Bereikbaarheid

Kan ik tijdens de werkzaamheden bij mijn woning komen?

Tijdens de werkzaamheden kunt u bij uw woning komen. Wij garanderen de bereikbaarheid van de woningen voor voetgangers. Voor voertuigen is dit meestal niet mogelijk. De aannemer zorgt door middel van loopschotten en/of rubber matten dat de woningen bereikbaar zijn.

Kan ik mijn afvalbak gewoon aan de straat zetten?

U kunt uw afvalbak gewoon aanbieden. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen erbij kan.

Kan de brandweer overal bij komen?

Bij werkzaamheden informeren wij alle hulpdiensten over afzettingen, omleidingen en bereikbaarheid.

Komen er omleidingsborden?

Bij een afsluiting in een doorgaande route worden omleidingsroutes voor auto’s en/of fietsers altijd aangegeven met verkeersborden.

Mijn bedrijf is moeilijk bereikbaar. Zet de gemeente borden neer?

Als bedrijven moeilijk bereikbaar zijn, zal de gemeente extra borden plaatsen. Zo kunnen klanten uw bedrijf altijd vinden.

Minder valide

Ik ben minder valide en verwacht problemen met de bereikbaarheid. Wat moet ik doen?

De gemeente licht bewoners vooraf in over de te verwachten werkzaamheden. Als u bijvoorbeeld afhankelijk bent van een rollator of rolstoel, of u heeft periodieke zorg, dan is het verstandig dit te melden bij de gemeente. De aannemer krijgt dan de opdracht ervoor te zorgen dat u uw woning zo goed mogelijk kunt bereiken.

Ik ben slecht ter been en kan de afvalbak niet ver rollen. Wat moet ik doen?

U kunt aan een medewerker van de aannemer vragen of hij uw afvalbak wil brengen en halen. Hij doet dit graag voor u.

Klachten en schade

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

U kunt telefonisch, per e-mail of per brief uw klacht kenbaar maken. Uw contactpersoon is de projectleider van het werk. De gegevens van deze projectleider staan op de specifieke pagina bij werk in uitvoering of in de brief die u ontvangen heeft. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Ik heb schade aan mijn woning. Wat moet ik doen?

Als er tijdens de werkzaamheden schade is opgetreden aan uw woning, kunt u de gemeente schriftelijk aansprakelijk stellen. De gemeente bekijkt uw melding en geeft dit indien nodig door aan haar verzekering, die het verder afhandelt. U kunt uw brief richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Mijn woonomgeving

Wordt de hoogte van mijn oprit aangepast aan de nieuwe verharding?

De hoogte van uw oprit wordt aangepast aan de hoogte van de nieuwe verharding. Deze kosten zijn voor de gemeente.

Waarom mag ik niet over de fundering rijden om bij mijn woning te komen?

Hoewel een puinfundering geschikt is om over heen te rijden, laten wij dit niet toe. De kans bestaat namelijk dat de voertuigen de randen van de bestrating en de buizen van de kolken kapot rijden; deze steken boven de bestrating uit. Daarnaast steken de gietijzeren potjes van de waterleiding en brandkranen boven de puinfundering uit. In noodgevallen kan een hulpdienst wel over de puinfundering rijden.

Wanneer moet ik mijn auto verzetten?

De aannemer laat u weten wanneer u uw auto moet verzetten.

Riolering

Bij werkzaamheden wordt er vaak ook aan de riolering gewerkt. Het kan voorkomen dat hiermee problemen ontstaan.

De riolering borrelt. Ben ik wel goed aangesloten?

Ga na of de ontluchting en beluchting van uw riool in orde is. In elk gebouw moet de riolering voorzien zijn van een ontluchtings- en beluchtingsfunctie. Aan het eindpunt van uw riolering moet een beluchting aanwezig zijn. Uw loodgieter kan u hierbij helpen.

De riolering stinkt. Wat is er aan de hand?

Lucht uit de riolering kan niet in de woning komen, omdat de afvoeren in de riolering afgesloten worden met een ‘waterslot’. Dit waterslot zit ook in de afvoeren van de keuken of in een schrobputje. Als het water in dit waterslot verdampt, kan de rioollucht in de woning komen. Dit probleem kan zich bijvoorbeeld voordoen na een vakantie. U kunt dit oplossen door het putje te vullen met water. Een ander probleem is het ontbreken van een beluchting. Als er water via de riolering afgevoerd wordt, bestaat de kans dat er een vacuüm optreedt. Dit vacuüm zuigt een waterslot leeg met als gevolg dat de rioollucht in de woning kan komen. Het aanbrengen van enkele beluchters voorkomt dit probleem. Ook het ontbreken van ontluchting kan ervoor zorgen dat er rioollucht in uw woning komt.

Andere vragen?

Heeft u andere vragen over de werkzaamheden in onze gemeente? Neem dan gerust contact op met de afdeling Openbare Ruimte via de Centrale Publieksbalie, telefonisch via (0118) 555 444 of per e-mail cpb@veere.nl