U zult zich afvragen: waarom de titel Omgevingsvisie Veere 2047? Het jaar 2047 is de scope voor de Veerse Omgevingsvisie. Waarom 2047? We leggen het u uit.

Omgevingsvisie Veere 2047 staat in de eerste plaats voor de langetermijnvisie die we met elkaar willen maken. Een visie met een scope van precies 25 jaar die wordt vastgesteld in 2022. Het jaar dat de gemeente Veere 25 jaar bestaat. Maar het staat ook symbool voor een omgevingsvisie die we in 13 kernen gaan maken. De cijfers 2+0+4+7 maken bij elkaar opgeteld onze 13 kernen compleet. 

Visie voor Veere

Een langetermijnvisie is nodig om grote vraagstukken voor de fysieke leefomgeving in samenhang te bekijken en op te lossen. De huidige visie (Structuurvisie Veere 2025)  is toe aan een verbreding. Er is behoefte aan een document dat richting geeft aan beleid, projecten en programma’s. Om die reden starten we het traject Omgevingsvisie Veere 2047.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is het nieuwe instrument voor de gemeenteraad waarin al het beleid voor de fysieke leefomgeving een plek krijgt. Daarmee is de omgevingsvisie het belangrijkste sturingsinstrument voor de gemeenteraad. Die visie stelt elke gemeente op in het kader van de aankomende Omgevingswet.

Omgevingsvisie Veere 2047

De Omgevingsvisie Veere 2047 gaat over wat wij belangrijk vinden, wat we willen behouden en verbeteren, waar ruimte is voor ontwikkeling en hoe we samenwerken aan de toekomst van ons gebied en de omgeving. Op basis hiervan geven we vorm aan de toekomst en kijken we hoe we daar nu al op in kunnen spelen. Op 23 maart 2023 biedt het college de omgevingsvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Participatie

Want in wat voor gemeente leven we in 2047? Welke kansen en bedreigingen zien we? Hoe kan Veere voortbouwen op zijn culturele rijkdom en natuurlijke schoonheid? Hoe sturen we richting gewenste ontwikkelingen? Hoe gaan we daarbij om met ingrijpende transities? Dit soort vragen hebben wij tijdens verschillende participatierondes voorgelegd aan inwoners, ondernemers en bezoekers. De toekomst van Veere is namelijk een verantwoordelijkheid van overheid, markt én samenleving.