In Aagtekerke worden door de Gemeente Veere de drie teruggegeven bouwkavels in de nieuwe wijk “Bouwlust III” opnieuw uitgegeven. Deze kavels met nummers 10, 13 en 16 bieden plaats voor een vrijstaande woning, uitsluitend bestemd voor permanente bewoning. 

Kavels 13 en 16

Voor meer informatie over de kavels 13 en 16 zie Uitgiftebrochure vrije kavels 13 en 16 Bouwlust III Aagtekerkelink naar pdf bestand.

Kavel 10

Kavel 10 is teruggegeven nadat de hiervoor vermelde brochure ‘Uitgiftebrochure vrije kavels 13 en 16 Bouwlust III Aagtekerke’ is uitgegeven.
Hetgeen vermeld staat in de ‘Uitgiftebrochure bouwkavels 13 en 16 Bouwlust III te Aagtekerke’ is van overeenkomstige toepassing op kavel 10, echter met uitzondering van het volgende:

Oppervlakte en koopsom

Kavelnummer ( ±) in m2OppervlaktePrijs per m2 excl. BTWKavelprijs excl. BTWKavelprijs incl. 21% BTW k.k.Opmerking
10548€ 270,00€ 147.960,00€ 179.031,60Vrijstaand

De hierboven vermelde verkoopprijs is de vastgestelde bouwgrondprijs voor het jaar 2024. Als bij de definitieve uitmeting van de perceel grootte door het Kadaster blijkt dat de werkelijke oppervlakte groter of kleiner is, dan vindt – bij een grotere afwijking dan 5% - verrekening plaats (zie ook de verkoopvoorwaarden).

Kavelpaspoort

Bekijk het Kavelpaspoort van kavel 10link naar pdf bestand.

Achtertuin

Ook de overige erfafscheidingen tussen de percelen worden verplicht in hagen of heesterbeplanting uitgevoerd. Een hoge doorgaande groene haag, een begroeid scherm of een wilgenmat van max 2m hoog. De woningen in dit gedeelte van het plan hebben een sterke zichtrelatie met het landschap. Dakoverstekken en een kaprichting haaks op de weg versterken dit beeld. Twee onder een kap woningen hebben een wisselkap, waardoor ook die een topgevel hebben. De hoekpercelen (h) hebben in de expressie van de gevel een tweezijdige oriëntatie. Bij deze kavels ligt de garage of bijgebouw aan de binnenzijde.

Beschikbare bouwgrond

Door de Gemeente Veere worden de drie teruggegeven bouwkavels met nummers 13 en 16 opnieuw uitgegeven.

Heeft u interesse in (één van) deze kavels? Dat kunt u zich hiervoor inschrijven door het tijdig indienen van het ingevulde inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier vindt u onderaan deze pagina en in de verkoopbrochure. De inschrijvingsperiode begint op vrijdag 15 december 2023 00:01 uur. Uw inschrijving moet uiterlijk donderdag 25 januari 2024 23:59 uur op het gemeentehuis aanwezig zijn. 
 

Wonen in Aagtekerke

Aagtekerke ligt tussen weilanden en akkers in de schaduw van Domburg en Oostkapelle. Voor wie dicht bij de kust wil verblijven, maar de drukte van de badplaatsen wil ontlopen is Aagtekerke de geschikte locatie. Lees meer over Aagtekerke.
 

Wat kost bouwgrond in de wijk Bouwlust III?

Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de grondprijs voor de resterende kavels in Bouwlust III € 270,00 per m2 (exclusief omzetbelasting).

Zie ook de Uitgiftebrochure vrije kavels 13 en 16 Bouwlust III Aagtekerke.
 

Meer informatie en contact

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over de uitgifte van de resterende kavels bouwgrond in de wijk Bouwlust III Uitgiftebrochure vrije kavels 13 en 16 Bouwlust III Aagtekerke.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ilona de Maat-Sinke. Dit kan telefonisch via (0118) 555 483 of per e-mail via IJ.de.Maat@veere.nl.

Laatste nieuws