Te hard rijden in de bebouwde kom

Veel mensen ergeren zich aan te hard rijden door de bebouwde kom. Dit speelt in veel kernen. Uit onderzoek blijkt dat het vaak de buurtbewoners zelf zijn die te hard rijden. Ergert u zich aan anderen? Steek de hand dus eens in eigen boezem.

Wat kunt u zelf doen?

Op de website van Veilig Verkeer Zeeland vindt u acties die u samen met uw buren kunt ondernemen. U kunt er spandoeken, banners, posters en flyers aanvragen. Ook vuilnisbakstickers zijn een optie. Een mooie actie is om (gratis) eens een snelheidsmeting te doen. Daarmee kunt u meten of en hoeveel er nu eigenlijk te hard gereden wordt in de straat. Zoek samenwerking met scholen of kinderdagverblijven.  Automobilisten- vaak ook omwonenden –moeten zich bewust worden van het feit dat er op sommige plekken kinderen spelen.   

Via de website van Veilig Verkeer Nederland kunt u actiematerialen bestellen.

Ideeën van Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Op de website van Veilig Verkeer Nederland vindt u ook enkele voorbeelden die u kunnen helpen om iets aan het te hard rijden in uw kern te doen.

Wat doet de gemeente? 

Wij hebben in 2016 extra matrixborden aangeschaft. Deze gaan rouleren tussen de kernen om weggebruikers bewust te maken van hun snelheid. Samen met de stads-en dorpsraden zoeken we naar de juiste locaties. Wij zullen u, als dat kan, helpen als samenwerking met boa’s en politie nodig is.  

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het project kleine ergernissen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0118) 555 444 of e-mail cpb@veere.nl.