De gemeente Veere heeft voor het lokale sociale beleid het volgende doel: alle inwoners van de gemeente kunnen actief meedoen in de samenleving. De gemeente Veere geeft subsidies aan organisaties voor activiteiten die mee helpen aan het halen van dit doel. Op deze pagina vindt u:

 • Welke subsidies kan ik aanvragen?
 • Wanneer vraag ik subsidie aan?
 • Wat heb ik nodig?
 • Wanneer ontvang ik mijn subsidie?
 • Welke reserves mag ik hebben?
 • Coronarichtlijnen subsidies

Aanvraagformulieren

Wilt u een jaarlijkse subsidie aanvragen? Vul dan het formulier in via de knop hieronder:

Subsidieaanvraag jaarlijkse subsidies 2023

Wilt u een eenmalige subsidie aanvragen? Vul dan het formulier in via de knop hieronder:

Subsidieaanvraag eenmalige subsidies 2022 en 2023

Het is belangrijk dat u de gegevens zo volledig mogelijk invult. Zo kunnen wij snel een besluit nemen. Let op u kunt ons aanvraagformulier niet tussentijds opslaan. 

Welke subsidies kan ik aanvragen?

Wij hanteren twee subsidievormen: jaarlijkse subsidies en eenmalige subsidies.

 • Jaarlijkse subsidies zijn subsidies die worden gegeven per (kalender/boek) jaar. De activiteit of activiteiten gebeuren het hele (kalender/boek) jaar. Bijvoorbeeld ouderen-, sport- of muziekverenigingen.
 • Eenmalige subsidies zijn subsidies die worden gegeven aan activiteiten die voor een bepaalde duur gebeuren. Bijvoorbeeld: Oranjeverenigingen, kunstroutes of cultuurprojecten.

Wanneer vraag ik subsidie aan?

Jaarlijkse subsidie

 • Een jaarlijkse subsidie voor 2022 tot € 25.000 vraagt u uiterlijk 30 september 2022 aan. U ontvangt ons besluit voor 31 december 2022. 
 • Vraagt u een jaarlijkse subsidie aan van € 25.000 of meer?
  • Dan vraagt u uiterlijk 30 april 2022 subsidie aan voor 2023. Heeft u nog niet alle definitieve gegevens? Dan vult u een concept aanvraag in met alle gegevens die tot zover bekend zijn. Vermeld dit goed in het aanvraagformulier.
  • U dient uiterlijk 31 mei 2022 uw definitieve verantwoording in van 2021. U ontvangt ons besluit voor 1 augustus 2022. 
  • U dient uiterlijk 30 september 2022 uw definitieve subsidieaanvraag in voor 2023. U ontvangt ons besluit voor 31 december 2022. 

Eenmalige subsidie

 • Een eenmalige subsidie vraagt u uiterlijk 13 weken voor de start van uw activiteit aan.

Wat heb ik nodig?

Jaarlijkse subsidie

Voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Een activiteitenplan: een beschrijving van de activiteit(en)
 • Een begroting: een overzicht van de kosten en inkomsten van de activiteit(en)
 • Een jaarverslag: een verslag van de uitgevoerde activiteiten, inkomsten en uitgaven van het vorige subsidiejaar (behalve als u voor het eerst subsidie aanvraagt)
 • Een balans van het vorige subsidiejaar (behalve als u voor het eerst subsidie aanvraagt)
 • Een beheersplan (alleen voor geprivatiseerde sportverenigingen)
 • Een accountantsverklaring (alleen als dit vermeld staat in de beschikking van het afgelopen subsidiejaar)
 • Het aantal (jeugd)leden en/of leerlingen (alleen voor sport- en muziekverenigingen)

Eenmalige subsidie

Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Een activiteitenplan: een beschrijving van de activiteit(en)
 • Een begroting: een overzicht van de kosten en inkomsten van de activiteit(en)
 • Datum en locatie van de activiteit
 •  Aantal te verwachten deelnemers

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Dan vragen wij ook om statuten of een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel van uw organisatie. 

Wanneer ontvang ik mijn subsidie?

Wij besluiten over uw subsidieaanvraag. Daarna sturen wij u een beschikking met daarin ons besluit. De uitbetaling van de subsidie vindt daarna plaats (in het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt).

Wij betalen de subsidie in de volgende termijnen uit:

SubsidiesoortBetalingstermijn
Jaarlijkse subsidies tot en met € 10.000In 1 termijn in maart van het subsidiejaar
Jaarlijkse subsidies van € 10.001 tot en met € 25.000In 4 termijnen, per kwartaal
Jaarlijkse subsidies van € 25.001 of meerIn 12 termijnen, per maand
Eenmalige subsidiesIn 1 termijn binnen 1 maand

Wilt u een andere wijze van uitbetaling? Dan kunt u dit per post of per mail aanvragen.

Welke reserves mag ik hebben?

Uw organisatie mag een reserve hebben (artikel 16, Algemene Subsidieverordening Veere 2020). U kunt twee verschillende reserves opbouwen:

 • Een bestemde reserve reserveert u voor een bepaald doel. Geef dan in de aanvraag aan waaraan en wanneer u deze reserve gaat besteden.
 • Een algemene reserve is een buffer die u gebruikt om tekorten in uw jaarlijkse inkomsten op te vangen:
  • Bij een jaarlijkse subsidie met een bedrag tot en met € 25.000 mag de algemene reserve niet meer zijn dan 20% van de totale lasten van 2021.
  • Bij een jaarlijkse subsidie van meer dan € 25.000 mag de algemene reserve niet meer zijn dan 10% van de totale lasten van 2021.

Coronarichtlijnen subsidies

Ontving u in 2021 en/of 2022 subsidie van ons? Of wilt u nog subsidie aanvragen voor een activiteit in 2022? Door het coronavirus kunnen uw activiteiten mogelijk niet doorgaan. U wilt dan weten wat u wel en niet mag doen met de subsidie. Hiervoor hebben wij deze coronarichtlijnen opgesteld.

Met wie kan ik contact opnemen?

Heeft u vragen over onze subsidiemogelijkheden? Of heeft u vragen over het invullen van een subsidieaanvraag? Dan kunt u contact opnemen met Sylvia Crielaard, telefoonnummer (0118) 555 278 of e-mailadres sf.crielaard@veere.nl.

Benieuwd of uw initiatief bij andere fondsen in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan een kijkje bij het Subsidieloket van de Zeeuwse Bibliotheek.