Subsidies voor organisaties aanvragen

De gemeente Veere heeft voor het lokale sociale beleid het volgende doel: alle inwoners van de gemeente kunnen actief meedoen in de samenleving. De gemeente Veere geeft subsidies aan organisaties voor activiteiten die mee helpen aan het halen van dit doel. Op deze pagina vindt u:

 • Welke subsidies kan ik aanvragen?
 • Wanneer vraag ik subsidie aan?
 • Wat heb ik nodig?
 • Wanneer ontvang ik mijn subsidie?
 • Welke reserves mag ik hebben?

Aanvraagformulieren

Wilt u een jaarlijkse subsidie aanvragen? Vul dan het formulier in via de knop hieronder:

Subsidieaanvraag jaarlijkse subsidies 2024

Wilt u een eenmalige subsidie aanvragen? Vul dan het formulier in via de knop hieronder:

Subsidieaanvraag eenmalige subsidies 2023 en 2024

Het is belangrijk dat u de gegevens zo volledig mogelijk invult. Zo kunnen wij snel een besluit nemen. Let op u kunt ons aanvraagformulier niet tussentijds opslaan. 

Welke subsidies kan ik aanvragen?

Wij hanteren twee subsidievormen: jaarlijkse subsidies en eenmalige subsidies.

 • Jaarlijkse subsidies zijn subsidies die worden gegeven per (kalender/boek) jaar. De activiteit of activiteiten gebeuren het hele (kalender/boek) jaar. Bijvoorbeeld ouderen-, sport- of muziekverenigingen.
 • Eenmalige subsidies zijn subsidies die worden gegeven aan activiteiten die voor een bepaalde duur gebeuren. Bijvoorbeeld: Oranjeverenigingen, kunstroutes of cultuurprojecten.

Wanneer vraag ik subsidie aan?

Jaarlijkse subsidie

 • Een jaarlijkse subsidie voor 2024 tot € 25.000 vraagt u uiterlijk 30 september 2023 aan. U ontvangt ons besluit voor 31 december 2023. 
 • Vraagt u een jaarlijkse subsidie aan van € 25.000 of meer?
  • Dan vraagt u uiterlijk 30 april 2023 subsidie aan voor 2024. Heeft u nog niet alle definitieve gegevens? Dan kunt in het aanvraagformulier kiezen voor een conceptaanvraag. Vul daarbij alle gegevens in die tot zover bekend zijn. 
  • U dient uiterlijk 31 mei 2023 uw definitieve verantwoording in van 2022. U ontvangt ons besluit voor 1 augustus 2023. 
  • U dient uiterlijk 30 september 2023 uw definitieve subsidieaanvraag in voor 2024. U ontvangt ons besluit voor 31 december 2023. 

Eenmalige subsidie

 • Een eenmalige subsidie vraagt u uiterlijk 13 weken voor de start van uw activiteit aan.

Wat heb ik nodig?

Jaarlijkse subsidie

Voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Een activiteitenplan: een beschrijving van de activiteit(en)
 • Een begroting: een overzicht van de kosten en inkomsten van de activiteit(en)
 • Een jaarverslag: een verslag van de uitgevoerde activiteiten, inkomsten en uitgaven van het vorige subsidiejaar (behalve als u voor het eerst subsidie aanvraagt)
 • Een balans van het vorige subsidiejaar (behalve als u voor het eerst subsidie aanvraagt)
 • Een beheersplan (alleen voor geprivatiseerde sportverenigingen)
 • Een accountantsverklaring (alleen als dit vermeld staat in de beschikking van het afgelopen subsidiejaar)
 • Het aantal (jeugd)leden en/of leerlingen (alleen voor sport- en muziekverenigingen)

Eenmalige subsidie

Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Een activiteitenplan: een beschrijving van de activiteit(en)
 • Een begroting: een overzicht van de kosten en inkomsten van de activiteit(en)
 • Datum en locatie van de activiteit
 •  Aantal te verwachten deelnemers

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Dan vragen wij ook om statuten of een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel van uw organisatie. 

Wanneer ontvang ik mijn subsidie?

Wij besluiten over uw subsidieaanvraag. Daarna sturen wij u een beschikking met daarin ons besluit. De uitbetaling van de subsidie vindt daarna plaats (in het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt).

Wij betalen de subsidie in de volgende termijnen uit:

SubsidiesoortBetalingstermijn
Jaarlijkse subsidies tot en met € 10.000In 1 termijn in maart van het subsidiejaar
Jaarlijkse subsidies van € 10.001 tot en met € 25.000In 4 termijnen, per kwartaal
Jaarlijkse subsidies van € 25.001 of meerIn 12 termijnen, per maand
Eenmalige subsidiesIn 1 termijn binnen 1 maand

Wilt u een andere wijze van uitbetaling? Dan kunt u dit per post of per mail aanvragen.

Welke reserves mag ik hebben?

Uw organisatie mag een reserve hebben (artikel 16, Algemene Subsidieverordening Veere 2020). U kunt twee verschillende reserves opbouwen:

 • Een bestemde reserve reserveert u voor een bepaald doel. Geef dan in de aanvraag aan waaraan en wanneer u deze reserve gaat besteden.
 • Een algemene reserve is een buffer die u gebruikt om tekorten in uw jaarlijkse inkomsten op te vangen:
  • Bij een jaarlijkse subsidie met een bedrag tot en met € 25.000 mag de algemene reserve niet meer zijn dan 20% van de totale lasten van 2022.
  • Bij een jaarlijkse subsidie van meer dan € 25.000 mag de algemene reserve niet meer zijn dan 10% van de totale lasten van 2022.

Met wie kan ik contact opnemen?

Heeft u vragen over onze subsidiemogelijkheden? Of heeft u vragen over het invullen van een subsidieaanvraag? Dan kunt u contact opnemen met Sylvia Crielaard, telefoonnummer (0118) 555 278 of e-mailadres sf.crielaard@veere.nl.

Benieuwd of uw initiatief bij andere fondsen in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan een kijkje bij het Subsidieloket(externe link) van de Zeeuwse Bibliotheek. Bekijk ook eens de pagina Samenwerkingsfonds Zeeuws Heldenfonds(externe link) op de website van het Oranje Fonds.