De gemeente Veere is een prima gemeente om te verblijven, recreëren en te wonen. Omdat op de langere termijn onze bevolkingssamenstelling gaat veranderen ontstaat er een vraag naar andere woningen. Woningen die nu nog voldoen kunnen hierdoor minder aantrekkelijk worden om in te wonen. Om uw woning ook op langere termijn aantrekkelijk te houden kunt u nu een lening aanvragen om uw woning te verbeteren of aan te passen.

Waarvoor kunt u de stimuleringslening gebruiken

  • Om gebreken aan het casco van de woning op te heffen.
  • Voor aanpassingen aan de woning om langer thuis te kunnen wonen.
  • Om het energieverbruik in de woning te verminderen.

Enkele spelregels

  • Alleen voor woningen voor permanente bewoning
  • Maatregelen moeten binnen 12 maanden uitgevoerd worden.

Voorwaarden stimuleringslening

  • Lening met een looptijd van 10 jaar.
  • Het rentepercentage bedraagt 1% per jaar en geldt gedurende de gehele looptijd van de lening.
  • De hoogte van de lening is minimaal € 3.000,00 en maximaal € 15.000,00.

Na beoordeling door de gemeente (passen de gevraagde maatregelen binnen de regeling) voert het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) een krediettoets uit. Bij toekenning van de stimuleringslening verzorgt SVn de verdere financiële afhandeling.

Aanvraagformulier stimuleringslening woningverbetering

Regelingen verbeteren woning

Naast deze aantrekkelijke stimuleringslening zijn er nog meer regelingen voor het verbeteren van uw woning. In onderstaand overzicht staan de verschillende mogelijkheden.

Naam regeling

Welke maatregelen

Welke vorm

Voorwaarden

Bedrag lening

Aanvraag

Leningen

Stimuleringslening
Woningverbetering

Financier gemeente Veere

Energiebesparing,
duurzaamheid en levensloopbestendigheid

Lening met rente
van 1%

Tussen
€ 3.000,00 en
€ 15.000,00

Aanvraagformulier woningverbetering

Verordening stimuleringslening woningverbetering

Energie-
bespaarfonds

Financier Rijk en banken

Energiebesparing

Lening met rente van
2,2 tot 2,9%

Geen grenzen

Tussen
€ 2.500,00 en
€ 25.000,00

Energiebespaarfonds

Subsidies

Investeringssubsidie
duurzame energie (ISDE)

Financier Rijk

Aanschaf zonneboiler,
warmtepomp

Subsidie

Aanvraag indienen
voor 31 december 2020

Afhankelijk van soort
zonneboiler, warmte-
pomp en rendement

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
investeringssubsidie-duurzame-energie

Provinciale Impuls Wonen

Financier Provincie Zeeland

Terugbrengen (slechte)
woningvoorraad, bijvoorbeeld
door sloop of samenvoegen

Bijdrage van
€ 10.000,00 tot
€ 25.000,00

-

-

Provincie Zeeland

Meer informatie

Bekijk meer informatie in de Verordening stimuleringslening woningverbetering gemeente Veere of op de website www.duurzaambouwloket.nl.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Yvonne Vader van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0118) 555 459 of e-mailadres y.vader@veere.nl.