Veere heeft een sportnota: Veere beweegt mee! Het is een nota in een nieuwe vorm, namelijk een korte animatie samen met een uitvoeringsprogramma op A3. Bij het uitvoeringsprogramma op A3 hoort een korte animatie. Een nieuwe manier om doelgroepen te informeren, inspireren en stimuleren mee te doen. Doe dus mee!

Speerpunten sportnota

In 2015 is besloten om samen met alle betrokkenen uit de gemeente nieuwe speerpunten te formuleren en oude speerpunten tegen het licht te houden.

Daaruit is een klankbordgroep ontstaan met daarin veel ervaring en deskundigheid uit de praktijk. Die klankbordgroep heeft ideeën geleverd voor de Speerpunten Sportnota 2016 (11 MB). De aanbevelingen en ideeën uit die nota zijn weer verwerkt in een uitvoeringsprogramma sport 2017 ‘Veere beweegt mee’. Samen vervangen ze de oude sportnota.

Uitvoeringsprogramma sport 2018

In het Uitvoeringsprogramma Sport 2019 (400 KB) zijn verschillende actiepunten opgenomen bijvoorbeeld de inzet van een leefstijlcoach en een pilot SportDoeMee 18+. Maar het is zeker geen dichtgetimmerd plan, het is een plan dat kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 

Subsidies

Sportverenigingen in de gemeente Veere kunnen subsidie aanvragen. Verschillende criteria bepalen of en hoeveel subsidie u als vereniging krijgt. Het belangrijkste hierbij is dat de vereniging moet bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelen in de gemeente. Daarnaast kunnen organisaties een financiële ondersteuning krijgen als ze sportevenementen organiseren. De gemeente verleent deze subsidie aan evenementen die een toegevoegde waarde hebben voor de toeristische promotie van de gemeente Veere. Eenmalige unieke sportgebeurtenissen kunnen soms buiten het subsidiebudget ook een bijdrage krijgen. Voor meer informatie over sportsubsidies kunt u de subsidiewijzer (676 KB) raadplegen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het uitvoeringsprogramma? Dan kunt u contact opnemen met Jeroen Burgs, telefoonnummer (0118) 555 440 of e-mailadres jm.burgs@veere.nl.