Wat is het?

De gemeente heeft meerdere accommodaties (ruimtes of terreinen) voor sport. Bijvoorbeeld een sporthal, sportzalen en -terreinen. De gemeente verhuurt deze aan sportverenigingen. U kunt ook voor een bepaalde activiteit een accommodatie huren. Bijvoorbeeld voor bedrijfssportwedstrijden of toernooien.

Binnensport-, welzijnsaccommodatie of podiumelementen reserveren

Wilt u een sportaccommodatie huren? De gemeente beschikt over meerdere sportfaciliteiten voor diverse vormen van sportbeoefening, zoals sporthallen, een sportzaal en gymnastieklokalen. Naast schoolgymnastiek en gebruik door verenigingen is het voor u ook mogelijk een accommodatie te huren. U kunt gratis gebruik maken van mobiele podiumelementen. Voorwaarden vindt u onder Documenten.

Wat kost het?

U vindt de tarieven van de gebouwen die de Gemeente Veere verhuurt in Bijlage 4 van de Algemene Huurvoorwaarden Binnensport- en Welzijnsaccommodaties.

Wat moet ik doen?

De aanvraag kunt u via het digitale aanvraagformulier bovenaan deze pagina indienen bij de afdeling Openbare Ruimte.

Stappen en doorlooptijd

Bij incidentele aanvragen:

  1. Aanvragen voor huur moeten minstens 8 dagen van tevoren worden ingediend.
  2. De gemeente bekijkt of de gevraagde ruimte nog vrij is.
  3. Als de ruimte nog vrij is ontvangt u een bevestiging per mail.
  4. Wanneer de ruimte niet beschikbaar is wordt telefonisch of via de mail contact opgenomen en naar een oplossing gezocht.

Bij structurele aanvragen:

  1. Bent u al een structurele huurder, dan hoeft u niets te doen. Wij zetten uw zaalhuur over naar het nieuwe seizoen. Wijzigingen mailt u naar zaalhuren@veere.nl. Wijzigingen honoreren wij als de bezetting van de accommodatie dit toelaat.
  2. Nieuwe (seizoen)verzoeken moeten vóór mei worden ingediend.
  3. Eventuele knelpunten worden in overleg met de huurder opgelost.
  4. De huurders ontvangen de bevestiging ter goedkeuring.
  5. Huurder gaat automatisch akkoord met de planning tenzij huurder schriftelijk reageert op de bevestiging onder vermelding van het bevestigingsnummer vóór 1 september of zoveel eerder, maar in ieder geval vóór aanvang van de eerste ingeplande huurdatum.
  6. Huurder kan tot 1 september de ingeplande huur kosteloos wijzigen of annuleren.

Met wie kan ik contact opnemen?

Team Accommodatieverhuur
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail zaalhuren@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier