Wat is het?

Let op!

Let op! Wij volgen de landelijke maatregelen tegen het Corona-virus van de rijksoverheid die gelden voor binnensportaccommodaties. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) ziet u de actuele maatregelen. Wij vertrouwen er op dat onze huurders ook deze maatregelen opvolgen.

Binnensport-, welzijnsaccommodatie of podiumelementen reserveren

Wilt u een sportaccommodatie huren? De gemeente beschikt over meerdere sportfaciliteiten voor diverse vormen van sportbeoefening, zoals sporthallen, een sportzaal en gymnastieklokalen. Naast schoolgymnastiek en gebruik door verenigingen is het voor u ook mogelijk een accommodatie te huren. 

U kunt gratis gebruik maken van mobiele podiumelementen. Voorwaarden vindt u onder Documenten.

Wat kost het?

U vindt de tarieven van de gebouwen die de Gemeente Veere verhuurt in Bijlage 4 van de Algemene Huurvoorwaarden Binnensport- en Welzijnsaccommodaties.

Wat moet ik doen?

De aanvraag kunt u via het digitale aanvraagformulier bovenaan deze pagina indienen bij de afdeling Openbare Ruimte.

Stappen en doorlooptijd

Bij incidentele aanvragen:

 1. De gemeente bekijkt of de gevraagde ruimte nog vrij is.
 2. Een aanvraag voor het lopende seizoen wordt direct afgehandeld.
 3. Een aanvraag voor het volgende seizoen wordt meegenomen in de seizoensplanning.
 4. Wanneer de ruimte niet beschikbaar is wordt telefonisch of via de mail contact opgenomen en naar een oplossing gezocht.
 5. Aanvragen voor eenmalige huur moeten minstens 8 dagen van tevoren worden ingediend.

Bij structurele aanvragen:

 1. Bent u al een structurele huurder, dan hoeft u niets te doen. Wij zetten uw zaalhuur over naar het nieuwe seizoen. Wijzigingen mailt u naar zaalhuren@veere.nl. Wijzigingen honoreren wij als de bezetting van de accommodatie dit toelaat.
 2. Nieuwe (seizoen)verzoeken moeten vóór mei worden ingediend.
 3. Eventuele knelpunten worden in overleg met de huurder opgelost.
 4. De huurders ontvangen de bevestiging ter goedkeuring.
 5. Huurder gaat automatisch akkoord met de planning tenzij huurder schriftelijk reageert op de bevestiging onder vermelding van het bevestigingsnummer vóór 1 september of zoveel eerder, maar in ieder geval vóór aanvang van de eerste ingeplande huurdatum. 
 6. Huurder kan tot 1 september de ingeplande huur kosteloos wijzigen of annuleren.

Met wie kan ik contact opnemen?

Leonie le Grand
telefoonnummer (0118) 555 417
e-mail zaalhuren@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier

Tanja Davidse

Tanja Davidse

Medewerker Publieksbalie