Wat is het?

Let op!

Let op! Wij volgen de landelijke maatregelen tegen het Corona-virus van de rijksoverheid die gelden voor binnensportaccommodaties. Op de website van de Rijksoverheid ziet u de actuele maatregelen. Wij vertrouwen er op dat onze huurders ook deze maatregelen opvolgen.

Binnensport-, welzijnsaccommodatie of podiumelementen reserveren

Wilt u een sportaccommodatie huren? De gemeente beschikt over meerdere sportfaciliteiten voor diverse vormen van sportbeoefening, zoals sporthallen, een sportzaal en gymnastieklokalen. De gemeente verhuurt de faciliteiten in overleg met sportverenigingen. Naast de afspraken met de verenigingen is het voor u mogelijk incidenteel een accommodatie te huren.

U kunt gratis gebruik maken van mobiele podiumelementen. Voorwaarden vindt u onder Documenten.

Wat kost het?

U vindt de tarieven onder Documenten.

Hoe werkt het?

U kunt de huurvoorwaarden vinden onder Documenten.

Wat moet ik doen?

De aanvraag kunt u via het digitale aanvraagformulier bovenaan deze pagina indienen bij de afdeling Openbare Ruimte.

Stappen en doorlooptijd

Bij incidentele aanvragen:

 1. De gemeente bekijkt of de gevraagde ruimte nog vrij is.
 2. Een aanvraag voor het lopende seizoen wordt direct afgehandeld.
 3. Een aanvraag voor het volgende seizoen wordt meegenomen in de seizoensplanning.
 4. Wanneer de ruimte niet beschikbaar is wordt telefonisch of via de mail contact opgenomen en naar een oplossing gezocht.
 5. Aanvragen voor eenmalige huur moeten minstens één week van tevoren worden gedaan.

Bij structurele aanvragen:

 1. Bent u al een structurele huurder, dan hoeft u niets te doen. Wij zetten uw zaalhuur over naar het nieuwe seizoen. Wijzigingen mailt u naar zaalhuren@veere.nl. Wijzigingen honoreren wij als de bezetting van de accommodatie dit toelaat.
 2. Nieuwe (seizoen)verzoeken moeten voor mei worden ingediend.
 3. Alle verzoeken worden door de gemeente in een huurrooster verzameld.
 4. Knelpunten worden in overleg met de huurder opgelost.
 5. De huurders ontvangen de overzichten ter goedkeuring.
 6. Zonder tegenbericht gaan we er van uit dat u akkoord gaat met de aangeboden data en tijden. Eventuele wijzigingen en annuleringen kunnen voor 1 september kosteloos worden doorgegeven.

Met wie kan ik contact opnemen?

Leonie le Grand
telefoonnummer (0118) 555 417
e-mail zaalhuren@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier

Tanja Davidse

Tanja Davidse

Medewerker Publieksbalie