Luchtfoto Serooskerke

Serooskerke

Serooskerke is herkenbaar aan de lintbebouwing en de forse 15e eeuwse toren van de Johanneskerk. Daarnaast staan er prachtige oude huizen en karakteristieke boerenwoningen. In de zomermaanden zijn de weilanden rond Serooskerke gevuld met paarden. De liefhebbers van de ruitersport kunnen hier hun hart ophalen!

Een rijke bodem

In 1966 kreeg Serooskerke nationale faam door een waardevolle historische vondst. Een boerenknecht stuitte bij het graven op een gouden munt. Maar daar bleef het niet bij. Niet lang na de vondst werden er namelijk ruim duizend gouden munten opgegraven. Van de opbrengst van de goudschat werd in Serooskerke een zwembad gebouwd met een toepasselijke naam: De Goudvijver. In 1979 werd opnieuw een muntschat gevonden; dit keer waren het 850 zilveren munten.

Wist u dat Serooskerke

  • al bewoond was aan het begin van de jaartelling;
  • in de Middeleeuwen bekend stond om een prachtig klooster, Zoetendaal genaamd;
  • een typisch Walchers dorp is, op één belangrijk ding na, namelijk het zwembad.

Dorpsraad Serooskerke

Serooskerke heeft een Dorpsraad. Deze Dorpsraad Serooskerke(externe link):

  • behartigt de belangen van de inwoners;
  • signaleert behoeften en wensen van de inwoners;
  • geeft (on)gevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Kernambtenaar

Heeft u een algemene vraag over uw kern? Stel deze aan de kernambtenaar. Voor Serooskerke is dit Ronald Daniëlse. Hij is per mail bereikbaar via RJ.Danielse@veere.nl.  

Kernwethouder

Wethouder Tuk is kernwethouder van Serooskerke.