Bestemmingsplan Westkapelle

De gemeente Veere heeft verschillende ruimtelijke plannen ontwikkeld voor de kern Westkapelle. De plannen laten zien hoe we de gronden (percelen) en bouwwerken moeten gebruiken, waar we mogen bouwen, wat we mogen bouwen en hoe dat mag. Bekijk het bestemmingsplan kom Westkapelle.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de ruimtelijke plannen in de kern Westkapelle? Raadpleeg dan de documenten van de verschillende plannen of neem contact op met Sylvia den Haan via telefoonnummer (0118) 555 334 of e-mailadres sm.den.haan@veere.nl.

Documenten bestemmingsplan kom Westkapelle

Documenten 1e herziening bestemmingsplan Kom Westkapelle:

Bestemmingsplan 1e herziening Kom Westkapelle

De gemeenteraad heeft het ontwerp bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Kom Westkapelle' gewijzigd vastgesteld. Het besluit kunt u online bekijken.

Documenten Koudorpstraat 1a Westkapelle

Het college heeft het ontwerp besluit 'Koudorpstraat 1a Westkapelle' vastgesteld. Het besluit kunt u bekijken op officielebekendmakingen.nl.