Bestemmingsplan Westkapelle

De gemeente Veere heeft verschillende ruimtelijke plannen ontwikkeld voor de kern Westkapelle. De plannen laten zien hoe we de gronden (percelen) en bouwwerken moeten gebruiken, waar we mogen bouwen, wat we mogen bouwen en hoe dat mag. Bekijk het bestemmingsplan kom Westkapelle.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de ruimtelijke plannen in de kern Westkapelle? Raadpleeg dan de documenten van de verschillende plannen of neem contact op met Sylvia den Haan via telefoonnummer (0118) 555 334 of e-mailadres sm.den.haan@veere.nl.

Documenten 1e herziening bestemmingsplan Kom Westkapelle:

Bestemmingsplan 1e herziening Kom Westkapelle

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een nieuwe woning met berging op de locatie Koudorpstraat 1a te Westkapelle. Het besluit kunt u online bekijken.