Bestemmingsplan Westkapelle

De gemeente Veere heeft verschillende ruimtelijke plannen ontwikkeld voor de kern Westkapelle. De plannen laten zien hoe we de gronden (percelen) en bouwwerken moeten gebruiken, waar we mogen bouwen, wat we mogen bouwen en hoe dat mag. Bekijk het bestemmingsplan kom Westkapelle.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de ruimtelijke plannen in de kern Westkapelle? Raadpleeg dan de documenten van de verschillende plannen of neem contact op met Sylvia den Haan via telefoonnummer (0118) 555 334 of e-mailadres sm.den.haan@veere.nl.

Documenten bestemmingsplan kom Westkapelle

Documenten 1e herziening bestemmingsplan Kom Westkapelle:

Documenten Noordstraat 13-15 Westkapelle, verbouw kerk, sloop kosterswoning en bouw woning

Documenten Zuidstraat 41 Westkapelle, sloop winkel en bouw woning

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan kom Westkapelle plangebied Grindweg, Charley Tooropstraat en Piet Mondriaanpad

De gemeenteraad besloot op 26 april 2018 een voorbereidingsbesluit te nemen voor het plangebied Grindweg, Charley Tooropstraat en Piet Mondriaanpad, kadastraal bekend als gemeente Veere, kaart Westkapelle sectie B, onder andere de nummers 6573, 6700, 6699, 6727, 6726, 6725, 6721, 6722, 6723 en 6724 en zoals aangegeven op de bij dat besluit behorende tekening. 

Het voorbereidingsbesluit is op 26 april 2018 in werking getreden. Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende tekening lag van 3 mei tot en met 13 juni 2018 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis in Domburg, Traverse 1, 4357 ET in Domburg.

Het voorbereidingsbesluit is sinds 3 mei 2018 te raadplegen via het www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0131VBChtpmWkp-VG01. 

Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.