Bestemmingsplan Vrouwenpolder

De gemeente Veere heeft verschillende ruimtelijke plannen ontwikkeld voor de kern Vrouwenpolder. De plannen laten zien hoe we de gronden (percelen) en bouwwerken moeten gebruiken, waar we mogen bouwen, wat we mogen bouwen en hoe dat mag. Bekijk het bestemmingsplan kom Vrouwenpolder.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de ruimtelijke plannen in de kern Vrouwenpolder? Raadpleeg dan de documenten van de verschillende plannen of neem contact op met Jan Muizelaar, telefoonnummer (0118) 555 335 of e-mailadres jfj.muizelaar@veere.nl. Heeft u vragen over het project Fort den Haakweg dan kunt u contact opnemen met Geert Francke, telefoonnummer (0118) 555 229 of e-mailadres g.francke@veere.nl.