Wat is het?

Rioolaansluiting 

Rioolaansluiting bedrijf 

Een nieuwe of een extra rioolaansluiting voor uw woning of bedrijfspand kunt u bij de gemeente aanvragen. Indien de aansluiting mogelijk is, ontvangt u van de gemeente een rioolaansluitvergunning. Hiervoor zijn leges verschuldigd. 

Tevens zal de gemeente opdracht verstrekken aan een door de gemeente geselecteerde aannemer om deze rioolaansluiting te realiseren. De aansluitkosten van de eerste riolering in de nieuwbouwwijken (nieuwbouwwijken na 1999) zijn in de grondprijs verrekend. Bij alle overige rioolaansluitingen worden de door de aannemer in rekening gebrachte aansluitkosten zonder toeslagen doorberekend aan de aanvrager.

Voor rioolaansluitingen in het buitengebied of daar waar geen vrijverval rioolstelsel ligt, dient u zich altijd tijdens kantooruren tot de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Veere te wenden om hierover te overleggen.

Wat kost het?

Voor een rioolvergunning zijn leges verschuldigd. De hoogte van de leges voor 2022 zijn € 35,50. Dit staat beschreven in artikel 3.2.12 van de Legesverordening van de gemeente Veere. Daarnaast worden de aansluitkosten voor de werkzaamheden op gemeentegrond op basis van nacalculatie (inclusief BTW) bij de aanvrager in rekening gebracht.

In nieuwbouwplannen (na 1999) zijn de kosten voor aanleg van de riolering opgenomen in de grondexploitatie. De aansluitkosten zijn dan voor rekening van de gemeente.

Hoe werkt het?

Deze voorwaarden gelden voor een rioolaansluiting binnen de bebouwde kom.

Er zijn 2 soorten aansluitingen:

  • gecombineerde stelsels
  • gescheiden stelsels

U hebt een gescheiden stelsel nodig als u een aansluiting wilt voor het apart afvoeren van het vuile water en afvoeren van regenwater.

Wanneer er een gescheiden stelsel ligt, moet u een vuil en regenwater afvoer gescheiden aanleveren tot op de perceelsgrens.

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Geef daarbij aan:

  • om hoeveel aansluitingen het gaat;
  • de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd).

Met wie kan ik contact opnemen?

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl

Regelgeving

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier 

Lenny van Lambalgen-de Visser

Lenny van Lambalgen-de Visser

Medewerker Publieksbalie