Rioolaansluiting aanvragen

Wat is het?

Rioolaansluiting aanvragen

Een nieuwe of een extra rioolaansluiting voor uw woning of bedrijfspand kunt u bij de gemeente aanvragen. Als de aansluiting mogelijk is, ontvangt u van de gemeente een vergunning voor de rioolaansluiting. Hiervoor zijn legeskosten verschuldigd. Als de rioolaansluiting niet mogelijk is of u wilt een aansluiting in het buitengebied, dan nemen we contact op met u. Voor de aanvraag heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

Als de aansluiting mogelijk is, verstrekt de gemeente opdracht aan een door de gemeente geselecteerde aannemer om de rioolaansluiting te maken. De aansluitkosten van de eerste rioolaansluiting in een nieuwbouwwijk zijn in de grondprijs verrekend. Bij alle overige rioolaansluitingen worden de door de aannemer in rekening gebrachte kosten doorberekend aan de aanvrager.

Wat kost het?

Voor een rioolvergunning zijn leges verschuldigd. De hoogte van de leges voor 2024 zijn € 38,50. Dit staat beschreven in artikel 3.2.12 van de Legesverordening van de gemeente Veere. Daarnaast worden de aansluitkosten voor de werkzaamheden op gemeentegrond op basis van nacalculatie (inclusief BTW) bij de aanvrager in rekening gebracht.

In nieuwbouwplannen zijn de kosten voor aanleg van de riolering opgenomen in de grondexploitatie. De aansluitkosten zijn dan voor rekening van de gemeente.

Hoe werkt het?

U vraagt een rioolaansluiting aan. U ontvangt van ons de aansluitvergunning met onze voorwaarden. Wij geven onze aannemer opdracht om de rioolaansluiting te maken. U biedt het afvalwater en hemelwater gescheiden aan op de erfgrens. Wanneer mogelijk sluit u het hemelwater direct aan op oppervlaktewater.

Wanneer er een gescheiden stelsel ligt, moet u een vuil en regenwater afvoer gescheiden aanleveren tot op de perceelsgrens.

Met wie kan ik contact opnemen?

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl