Rampenbestrijding

Voorkomen rampen

Het is een taak van de gemeente Veere om rampen en crises te voorkomen en te bestrijden. En dat doen we niet alleen. We zijn onderdeel van de Veiligheidsregio Zeeland. Met deze Veiligheidsregio hebben we een crisisplan opgesteld. Daarnaast hebben we uw hulp nodig om snel en goed te kunnen handelen. 

Veiligheidsregio Zeeland

De gemeente Veere is aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Dit is een samenwerking tussen alle dertien Zeeuwse gemeenten. Onder leiding van de burgemeesters richten de gemeentes zich op het vergroten van de veiligheid van de inwoners van Zeeland.

Onderdeel van de Veiligheidsregio zijn: 

 • Brandweerzorg
 • Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
 • Gezamenlijke Meldkamer Zeeland (GMZ) 
 • Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 

 De dertien gemeentes en instanties werken samen om: 

 • ongevallen en rampen te voorkomen
 • zich voor te bereiden op ongevallen en rampen
 • de noodsituatie bij ongevallen en rampen te verhelpen. 

Rampenplan 

Om rampen en crisissituaties te voorkomen en te bestrijden, heeft de Veiligheidsregio een Regionaal Crisisplanlink naar pdf bestand (2.96 MB). In dit crisisplan staat hoe de hulpverleningsdiensten te werk gaan en wat we van elkaar mogen verwachten tijdens een ramp of crisis. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat u als inwoner weet wat u bij een ramp of zwaar ongeval moet doen. 

Hoe wordt u gewaarschuwd?

Als u de sirene meerdere malen achter elkaar hoort, is er sprake van alarm. Het kan ook zijn dat u niet door de sirene, maar op een andere manier wordt gewaarschuwd. Bijvoorbeeld door een rondrijdende geluidswagen. U kunt dan de gegeven instructies opvolgen. Een uitzondering is elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Op dat moment worden de sirenes in heel Nederland getest. Als u dan de sirene hoort, weet u dat er niets aan de hand is.

Wat doet u als de sirene gaat?

 • Ga direct naar binnen. Laat eventueel mensen bij u schuilen.
 • Sluit alle deuren en ramen: stel eventuele ventilatiesystemen - zoals een afzuigkap -  buiten werking en sluit een eventuele haardopening af.
 • Zet een radio of tv aan op Omroep Zeeland (87,9 FM). Volg de instructies op die u op de radio of tv hoort. 
 • Bel niet met de politie, brandweer of ambulancedienst, ook niet met 112: de telefooncentrales kunnen overbelast raken. 

Evacuatie

Het kan voorkomen dat u uw huis moet verlaten in geval van een ongeval of ramp. Houd dan rekening met de volgende punten:  

 • Sluit gas, licht en water af.
 • Neem alleen de hoognodige zaken mee.
 • Sluit uw woning af.
 • Controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt. 

Telefoonnummers

 • Politie, ambulance en brandweer spoed: 112
 • Ambulance (onderdeel van Witte Kruis), geen spoed: 0900 2020 117
 • Brandweer (onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland), geen spoed: (0118) 421 100
 • Politie, geen spoed: 0900 8844

Risico’s in de gemeente Veere

Als u de Risicokaart van de gemeente Veere raadpleegt, kunt u zien welke risico’s zich in onze gemeente bevinden. In de rechterbalk kunt u met vinkjes aangeven welke risico’s u wilt zien. U kunt bijvoorbeeld zien binnen welke straal u maatregelen moet nemen bij een ongeval in de kerncentrale. Naast de risico’s kunt u ook bekijken welke ziekenhuizen, zorginstellingen en andere zogeheten ‘kwetsbare objecten’ zich bij ons in de buurt bevinden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Veiligheidsregio Zeeland of het Crisisplan? Neem dan contact op met ons op via (0118) 555 444 of per e-mail gemeente@veere.nl of kijk op de website van de Veiligheidsregio Zeeland