Partijen en zetels

De leden van de gemeenteraad zijn afkomstig uit zes verschillende politieke partijen. Hieronder ziet u een overzicht van de partijen en het aantal zetels. 

 
Partij Aantal zetels Website
SGP/Christenunie 5 www.veere.sgp-christenunie.nl
CDA 3 www.cdaveere.nl
VVD 3 www.vvdveere.nl
PvdA/GroenLinks 5 www.pvdagroenlinksveere.nl
DTV 2 www.dtveere.nl
HART VOOR VEERE 1 www.hartvoorveere.nl/

Raadsleden

De gemeente heeft 19 raadsleden. Hieronder leest u meer over hen.

Ad Maris - Fractievoorzitter

Ad Maris

 

Fractie

SGP/ChristenUnie

Contact

Telefoonnummers: (0118) 591 891 en 06 10 03 53 62

E-mailadres: ad.maris@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring

Eigenaar AD Questo

Nevenfunctie

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (wel vergoeding)

Marco Wisse

Marco Wisse

 

Fractie

SGP/ChristenUnie

Contact

Telefoonnummers: (0118) 582 475 en 06 53 63 46 08

E-mailadres: marco.wisse@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring

Financieel controller bij De Wolf Maritime Safety BV

Sander Jacobse

Sander Jacobse

 

Fractie

SGP/ChristenUnie

Contact

Telefoonnummer: 06 51 61 86 13

E-mailadres: sander.jacobse@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring

Gemeente Vlissingen

Niels te Sligte

Niels te Sligte

 

Fractie

SGP/ChristenUnie

Contact

Telefoonnummer: 06 32 14 42 98

E-mailadres: niels.te.sligte@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring

Bewindvoerder bij St. FinaSol Beschermingsbewind

Nevenfunctie

Te Sligte Management B.V. (wel vergoeding)

Jaap Melse

Jaap Melse

 

Fractie

 

SGP/ChristenUnie

Contact

Telefoonnummer: 06 51 02 27 41 en (0118) 58 30 38

E-mailadres: jaap.melse@veere.sgp-christenunie.nl

Nevenfuncties

 • Voorzitter De Zeeuwse Molen (geen vergoeding)
 • Voorzitter Kringloop Ramsjburg (geen vergoeding)
 • Aandeelhouder Melse – Maljaars B.V. (geen bestuurder) (geen vergoeding)

Peter Meijs - Fractievoorzitter

Peter Meijs

 

Fractie

PvdA/GroenLinks

Contact

Telefoonnummers: (0118) 552 102 en 06 17 41 78 78

E-mailadres: meijs@zeelandnet.nl

Werkkring

Zelfstandig

Nevenfuncties

 • Bed en Breakfast Uitwijk (wel vergoeding)
 • Beeldend kunstenaar (wel vergoeding)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (wel vergoeding)

Ineke Rijken

Ineke Rijken

 

Fractie

PvdA/GroenLinks

Contact

Telefoonnummer: 06 30 86 58 01

E-mailadres: inekerijken@gmail.com

Werkkring

Zelfstandig ondernemer

Nevenfunctie

Vertrouwenspersoon Gymnastiek Vereniging Koudekerke (geen vergoeding)

 

Tom Lievense

Tom Lievense

 

Fractie

PvdA/GroenLinks

Contact

Telefoonnummer: 06 28 08 43 53

E-mailadres: Lievense.tom@gmail.com

Werkkring

Docent Groen bij Wellantcollege in Dordrecht (wel vergoeding)

Nevenfuncties

 • Fractievolger bij Waterschap Scheldestromen (vergoeding)
 • Vrijwilliger PvdA Zeeland (geen vergoeding) 

 

Peter Blom

Peter Blom

 

Fractie

PvdA/GroenLinks

Contact

Telefoonnummer: 06 31 65 45 71

E-mailadres: peterblomveere@zeelandnet.nl

Werkkring

Zeeuws Archief

Nevenfuncties

 • Diaken protestantse gemeente Veere (geen vergoeding)
 • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (geen vergoeding)
 • Hoofdredacteur tijdschrift "De Wete" gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren (geen vergoeding)
 • Voorzitter Stichting Veere-Schotland (geen vergoeding)
 • Bestuurslid museum Arnemuiden (geen vergoeding)

Arie van Vliet

Arie van Vliet

 

Fractie

PvdA/GroenLinks

Contact

Telefoonnummer: 06 15 35 44 27

E-mailadres: a.vanvliet888@gmail.com

Sylvia Sparreboom - Fractievoorzitter

 

Fractie

Dorpsbelangen en Toerisme Veere

Contact

Telefoonnummer: (0118) 436 557

E-mailadres: sylviasparreboom@outlook.com

Werkkring

Programmacoördinator Home Start Walcheren

José de Buck

Jose de Buck

 

Fractie

Dorpsbelangen en Toerisme Veere

Contact

Telefoonnummers: (0118) 583 546 en 06 12 02 03 70

E-mailadres: mcdebuck@zeelandnet.nl

Werkkring

 • Zelfstandig ondernemer: Landbouwer/mini-campinghouder
 • Parttime ZZP werk in de agrarische sector 

Nevenfuncties

 • Fractievolger PvZ bij Waterschap Scheldestromen (geen vergoeding)
 • Fractievolger Provinciale Staten (geen vergoeding)

Leen Meijers - Fractievoorzitter

Leen Meijers

 

Fractie

CDA Veere

Contact

Telefoonnummers: (0118) 501 401 en 06 26 08 91 10

E-mailadres: lmeyers@zeelandnet.nl

Werkkring

Waterschap Scheldestromen

Johan Sanderse

Johan Sanderse

 

Fractie

CDA Veere

Contact

Telefoonnummers: (0118) 591 996 en 06 12 42 38 19

E-mailadres: sandersejw@gmail.com

Werkkring

Landbouwer vennoot v.o.f. SaPoFra

Nevenfuncties

 • Lid db Stichting Waterhouderij Walcheren (geen vergoeding)
 • Lid ledenraad Coöperatie Nedato U.A. (wel vergoeding)
 • Lid bestuur Stichting Proefboerderij Rusthoeve (wel vergoeding)
 • Lid werkgroep Vaktechniek Akkerbouw (LTO) (wel vergoeding)
 • Ouderling/kerkrentmeester van de PKN Serooskerke (geen vergoeding)

Bas van Hese

Bas van Hese

 

Fractie

CDA Veere

Contact

Telefoonnummer: 06 20 86 17 39 

E-mailadres: bvanhese@zeelandnet.nl

Werkkring

Projectmanager Gemeente Reimerswaal

Nevenfuncties

Lid MR Kindcentrum ’t Paalhoofd Zoutelande (geen vergoeding)

Marin van den Berge - Fractievoorzitter

Marin van de Berge

 

Fractie

VVD Veere

Contact

Telefoonnummers: (0118) 853 626 en 06 13 55 85 42 

E-mailadres: marinb@zeelandnet.nl

Werkkring

Purchasing manager bij OK Nutripet B.V.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Regionaal fractie overleg VVD Walcheren (geen vergoeding)
 • Vrijwilliger PKN Biggekerke/Meliskerke (geen vergoeding)

Nanda van den Berg

Nanda van de Berg

 

Fractie

 

VVD Veere

Contact

Telefoonnummer: 06 29 56 52 81 

E-mailadres: nvandenberg@zeelandnet.nl

Werkkring

Zelfstandig ondernemer (gastouderbureau)

Nevenfuncties

 • Taalmaatje bij Scalda Middelburg (wel vergoeding)
 • Begeleider bij Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland (onkostenvergoeding)
 • Voorzitter VVE Port Greve, Brouwershaven (onkostenvergoeding)

Marja Osté-Aarnoutse

 Marja Oste

 

Fractie

VVD Veere

Contact

Telefoonnummer: 06 11 12 68 24

E-mailadres: lmoste@hotmail.com

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Harmonie Voorwaarts (geen vergoeding)
 • Bestuurslid Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren (onkostenvergoeding)
 • Penningmeester Poldernatuur Zeeland (wel vergoeding)

Stijn van Kervinck - Fractievoorzitter

Stijn van Kervinck

 

Fractie

HART VOOR VEERE

Contact

Telefoonnummer: 06 31 77 70 94

E-mailadres: stijn.95@hotmail.com

Werkkring

Medewerker receptie/telefonist bij de Zeeuwse Alliantie notarissen in Goes en Middelburg

Nevenfunctie

Bestuurslid Jazz by the Sea (geen vergoeding)