De gemeente Veere heeft negentien raadsleden, afkomstig uit vijf politieke partijen.

PartijAantal zetelsWebsite
SGP/Christenunie5www.veere.sgp-christenunie.nl
CDA3www.cdaveere.nl
VVD3www.vvdveere.nl
PVDA/GroenLinks5www.pvdagroenlinksveere.nl
DTV3www.dtveere.nl

Ad Maris- Fractievoorzitter
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: (0118) 591 891, 06 1003 5362, ad.maris@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- Eigenaar  AD Questo
Nevenfuncties:
- Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (wel vergoeding)
- Begeleider Student Companies HZ Vlissingen (www.jongondernemen.nl) (geen vergoeding, wel reiskosten)

Ad Maris

Marcel van den Bosse
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: 06 1066 7909, marcel.van.den.bosse@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- Zelfstandig ondernemer
Nevenfunctie:
Ledenraad Coöporatie AB Werkt

Marcel van de Bosse

Marco Wisse
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: (0118) 582 475, 06 5363 4608, marco.wisse@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- Financieel controller bij De Wolf Maritime Safety BV

Marco Wisse

Sander Jacobse
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: 06 5161 8613, sander.jacobse@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- gemeente Vlissingen

Sander Jacobse

Niels te Sligte
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: 06 3214 4298, niels.te.sligte@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- Bewindvoerder bij St. FinaSolBeschermingsbewind
Nevenfunctie:
- Te Sligte Management B.V. (wel vergoeding)

Niels te Sligte

Chris Maas - Fractievoorzitter
Fractie: PvdA/GroenLinks
Contact: (0118) 583 290, 06 2078 7504, maastevens@zeelandnet.nl

werkkring: 
- per 15 februari 2019 eigenaar adviesbureau Maas Advies & Meer (wel vergoeding)

Nevenfunctie:
- Voorzitter Comité Herdenking Domburgse Oorlogsslachtoffers 1940 - 1945 (geen vergoeding)

Chris Maas

Tom Lievense
Fractie:PvdA/GroenLinks
Contact: 06 28084353, Lievense.tom@gmail.com

Werkkring:
- Docent Groen bij Wellantcollege in Dordrecht (wel vergoeding)

Nevenfuncties:
- Fractievolger bij Waterschap Scheldestromen (geen vergoeding)
- Vrijwilliger PvdA Zeeland (geen vergoeding) 
- Op oproepbasis fluiten bij  VV De Noormannen (geen vergoeding)

Tom Lievense

Peter Blom
Fractie PvdA/GroenLinks
Contact: 06-31654571, peterblomveere@zeelandnet.nl

Werkkring:
- Zeeuws Archief

Nevenfuncties:
- Diaken protestantse gemeente Veere (geen vergoeding)
- Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (geen vergoeding)
- Hoofdredacteur tijdschrift "De Wete" gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren (geen vergoeding)
- Voorzitter Stichting Veere-Schotland (geen vergoeding)
- Bestuurslid museum Arnemuiden (geen vergoeding)

Peter Blom

Peter Meijs
Fractie PvdA/GroenLinks
Contact: (0118) 552 102, 06 17417878, meijs@zeelandnet.nl

Werkkring:
- Zelfstandig
Nevenfuncties:
- Bed en Breakfast Uitwijk (wel vergoeding)
- Voorzitter VVE Koopvaardijhof Rotterdam (wel vergoeding)
- Beeldend kunstenaar (wel vergoeding)
voorzitter Raad van Toezicht Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (wel vergoeding)

Peter Meijs

Ineke Rijken 
Fractie: PvdA/GroenLinks
Contact: 06-30865801, inekerijken@gmail.com
Werkkring:
- Zelfstandig ondernemer
Nevenfuncties:
- Vertrouwenspersoon Gymnastiek Vereniging Koudekerke (geen vergoeding)

Ineke Rijken

Adri Roelse - Fractievoorzitter
Fractie: Dorpsbelangen en Toerisme Veere
Contact: (0118) 570 383, 06 50287527, adriroelse@hetnet.nl

Werkkring:
- Ondernemer in de duurzame energie,
  Vennoot Windkracht 6 V.O.F, Laro Advies, BioGas Zeeland en Esminn Windenergie (wel vergoeding)
  Website: Esminn.nl en Windkracht6.net
Nevenfuncties:
- Voorzitter commissie Ruimtelijke Ontwikkeling
- Voorzitter Westkapelse ringrijdersvereniging (geen vergoeding)
- Voorzitter Oranjevereniging Westkapelle (geen vergoeding)

Adri Roelse

Sylvia Sparreboom
Fractie: Dorpsbelangen en Toerisme Veere
Contact: (0118) 436 557, sylviasparreboom@outlook.com

Werkkring:
Programmacoördinator Home Start Walcheren 

Sylvia Sparreboom

Stijn van Kervinck
Fractie: Dorpsbelangen en Toerisme Veere
Contact: 06 31777094, stijn.95@hotmail.com

Werkkring:
- Medewerker receptie/telefonist bij de Zeeuwse Alliantie notarissen in Goes en Middelburg
Nevenfunctie:
- Bestuurslid Jazz by the Sea (geen vergoeding)

Stijn van Kervinck

Pieter Wisse - Fractievoorzitter
Fractie: CDA Veere
Contact: (0118) 551 854, 06 19925087, pacwisse@hetnet.nl

Werkkring:
- Docent CSW
Nevenfuncties:
- dga Wis & Roel BV

Pieter Wisse

Johan Sanderse
Fractie: CDA Veere
Contact: (0118) 591996, 06 12423819, sandersejw@gmail.com

Werkkring:
-Landbouwer vennoot v.o.f. SaPoFra
Nevenfuncties:
Lid db Stichting Waterhouderij Walcheren (geen vergoeding)
Lid ledenraad Coop. Nedato ua. (wel vergoeding)
Lid bestuur Stichting Proefboerderij Rusthoeve (wel vergoeding)
Lid werkgroep Vaktechniek Akkerbouw(LTO) (wel vergoeding)
Lid Rassenwerkgroep Inuline Cichorei (wel vergoeding)
Ouderling/kerkrentmeester van de PKN Serooskerke (geen vergoeding).

Johan Sanderse

Leen Meijers
Fractie: CDA Veere
Contact: (0118) 501 401, 06 26089110, lmeyers@zeelandnet.nl

Werkkring:
- Waterschap Scheldestromen

Leen Meijers

Marin van den Berge - Fractievoorzitter
Fractie: VVD Veere
Contact: (0118) 853626, 06 13558542, marinb@zeelandnet.nl

Werkkring:
-Purchasing manager bij OK Nutripet B.V.
Nevenfuncties:
-Voorzitter Regionaal fractie overleg VVD Walcheren (geen vergoeding)
-Vrijwilliger PKN Biggekerke/Meliskerke (geen vergoeding)

Marin van de Berge

Nanda van den Berg
Fractie: VVD Veere
Contact: 06 29565281, nvandenberg@zeelandnet.nl

Werkkring: 
- Gastouderbureau

Nevenfuncties:
- Taalmaatje bij Scalda Middelburg (wel vergoeding)

Nanda van de Berg

Marja Osté-Aarnoutse
Fractie: VVD Veere
Contact: 06 11126824, lmoste@hotmail.com

Nevenfuncties:
- Voorzitter commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
- Penningmeester bestuur Harmonie Voorwaarts (geen vergoeding)
- Bestuurslid Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren (onkostenvergoeding)
- Penningmeester Poldernatuur Zeeland (wel vergoeding)

 Marja Oste