De gemeente Veere heeft negentien raadsleden, afkomstig uit zes politieke partijen.

 
Partij Aantal zetels Website
SGP/Christenunie 5 www.veere.sgp-christenunie.nl
CDA 3 www.cdaveere.nl
VVD 3 www.vvdveere.nl
PvdA/GroenLinks 5 www.pvdagroenlinksveere.nl
DTV 2 www.dtveere.nl
Lijst van Kervinck 1  

Ad Maris- Fractievoorzitter
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: (0118) 591 891, 06 10 03 53 62, ad.maris@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- Eigenaar  AD Questo
Nevenfuncties:
- Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (wel vergoeding)

Ad Maris

Marcel van den Bosse
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: 06 10 66 79 09, marcel.van.den.bosse@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- Zelfstandig ondernemer
Nevenfunctie:
Ledenraad Coöperatie AB Werkt

Marcel van de Bosse

 

Marco Wisse
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: (0118) 582 475, 06 53 63 46 08, marco.wisse@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- Financieel controller bij De Wolf Maritime Safety BV
 

Marco Wisse

Sander Jacobse
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: 06 51 61 86 13, sander.jacobse@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- gemeente Vlissingen

Sander Jacobse

 

Niels te Sligte
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: 06 32 14 42 98, niels.te.sligte@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- Bewindvoerder bij St. FinaSol Beschermingsbewind
Nevenfunctie:
- Te Sligte Management B.V. (wel vergoeding)

Niels te Sligte

Peter Meijs - Fractievoorzitter
Fractie PvdA/GroenLinks
Contact: (0118) 552 102, 06 17 41 78 78, meijs@zeelandnet.nl

Werkkring:
- Zelfstandig
Nevenfuncties:
- Bed en Breakfast Uitwijk (wel vergoeding)
- Voorzitter VVE Koopvaardijhof Rotterdam (wel vergoeding)
- Beeldend kunstenaar (wel vergoeding)
voorzitter Raad van Toezicht Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (wel vergoeding)

Peter Meijs

Ineke Rijken 
Fractie: PvdA/GroenLinks
Contact: 06 30 86 58 01, inekerijken@gmail.com
Werkkring:
- Zelfstandig ondernemer
Nevenfuncties:
- Vertrouwenspersoon Gymnastiek Vereniging Koudekerke (geen vergoeding)

Ineke Rijken

Tom Lievense
Fractie:PvdA/GroenLinks
Contact: 06 28 08 43 53, Lievense.tom@gmail.com

Werkkring:
- Docent Groen bij Wellantcollege in Dordrecht (wel vergoeding)

Nevenfuncties:
- Fractievolger bij Waterschap Scheldestromen (geen vergoeding)
- Vrijwilliger PvdA Zeeland (geen vergoeding) 

Tom Lievense

 

Peter Blom
Fractie PvdA/GroenLinks
Contact: 06 31 65 45 71, peterblomveere@zeelandnet.nl

Werkkring:
- Zeeuws Archief

Nevenfuncties:
- Diaken protestantse gemeente Veere (geen vergoeding)
- Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (geen vergoeding)
- Hoofdredacteur tijdschrift "De Wete" gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren (geen vergoeding)
- Voorzitter Stichting Veere-Schotland (geen vergoeding)
- Bestuurslid museum Arnemuiden (geen vergoeding)

Peter Blom

Arie van Vliet
Fractie: PvdA/GroenLinks

Arie van Vliet

Sylvia Sparreboom - Fractievoorzitter
Fractie: Dorpsbelangen en Toerisme Veere
Contact: (0118) 436 557, sylviasparreboom@outlook.com

Werkkring:
Programmacoördinator Home Start Walcheren 

Sylvia Sparreboom

José de Buck
Fractie: Dorpsbelangen en Toerisme Veere
Contact: (0118) 583 546, 06 12 02 03 70, mcdebuck@zeelandnet.nl
Werkkring:
Zelfstandig ondernemer: Landbouwer/mini-campinghouder
- part-time ZZP werk in de agrarische sector 
Nevenfuncties:
- fractievolger PvZ bij Waterschap Scheldestromen (geen vergoeding)
- fractievolger Provinciale Staten (geen vergoeding)

Jose de Buck

Leen Meijers - Fractievoorzitter
Fractie: CDA Veere
Contact: (0118) 501 401, 06 26 08 91 10, lmeyers@zeelandnet.nl

Werkkring:
- Waterschap Scheldestromen

Leen Meijers

Johan Sanderse
Fractie: CDA Veere
Contact: (0118) 591 996, 06 12 42 38 19, sandersejw@gmail.com

Werkkring:
-Landbouwer vennoot v.o.f. SaPoFra
Nevenfuncties:
Lid db Stichting Waterhouderij Walcheren (geen vergoeding)
Lid ledenraad Coop. Nedato ua. (wel vergoeding)
Lid bestuur Stichting Proefboerderij Rusthoeve (wel vergoeding)
Lid werkgroep Vaktechniek Akkerbouw (LTO) (wel vergoeding)
Lid Rassenwerkgroep Inuline Cichorei (wel vergoeding)
Ouderling/kerkrentmeester van de PKN Serooskerke (geen vergoeding).

Johan Sanderse

Bas van Hese
Fractie: CDA Veere
Contact: 06 20 86 17 39, bvanhese@zeelandnet.nl
Werkkring:
- Projectmanager Gemeente Reimerswaal
Nevenfuncties:
-Lid MR Kindcentrum ’t Paalhoofd Zoutelande (geen vergoeding)

 

Bas van Hese

Marin van den Berge - Fractievoorzitter
Fractie: VVD Veere
Contact: (0118) 853 626, 06 13 55 85 42, marinb@zeelandnet.nl

Werkkring:
-Purchasing manager bij OK Nutripet B.V.
Nevenfuncties:
-Voorzitter Regionaal fractie overleg VVD Walcheren (geen vergoeding)
-Vrijwilliger PKN Biggekerke/Meliskerke (geen vergoeding)

Marin van de Berge

Nanda van den Berg
Fractie: VVD Veere
Contact: 06 29 56 52 81, nvandenberg@zeelandnet.nl

Werkkring: 
Zelfstandig ondernemer (gastouderbureau)

Nevenfuncties:
- Taalmaatje bij Scalda Middelburg (wel vergoeding)
- Voorzitter VVE Port Greve, Brouwershaven (wel vergoeding)

Nanda van de Berg

 

Marja Osté-Aarnoutse
Fractie: VVD Veere
Contact: 06 11 12 68 24, lmoste@hotmail.com

Nevenfuncties:
- Voorzitter commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
- Penningmeester bestuur Harmonie Voorwaarts (geen vergoeding)
- Bestuurslid Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren (onkostenvergoeding)
- Penningmeester Poldernatuur Zeeland (wel vergoeding)

 Marja Oste

Stijn van Kervinck - Fractievoorzitter
Fractie: Lijst van Kervinck
Contact: 06 31 77 70 94, stijn.95@hotmail.com


Werkkring:
- Medewerker receptie/telefonist bij de Zeeuwse Alliantie notarissen in Goes en Middelburg
Nevenfunctie:
- Bestuurslid Jazz by the Sea (geen vergoeding)

Stijn van Kervinck