Proclaimer website gemeente Veere

Www.veere.nl is de toegangspoort naar gemeentelijke informatie van Veere. Met behulp van deze website is het mogelijk via verschillende ingangen en zoekmethoden snel en eenvoudig de gewenste informatie over de gemeentelijke dienstverlening en de gemeente te vinden. Het inhoudelijke beheer van de site ligt bij de afdeling Bedrijfsvoering (Cluster Digitale Media) en bij de verschillende afdelingen voor wat betreft de producten en diensten.

Er wordt uiterste zorg besteed aan de informatie op deze website. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zijn hierbij van belang. Daarom staan wij ook open voor opmerkingen of ideeën van uw kant. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contactpagina. Binnen een week zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen. 

Copyright

Alle informatie inclusief beeldmateriaal behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente Veere. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materiaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen.

Links naar andere pagina’s

Het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s. De gemeente Veere draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige website of webpagina waarnaar deze site van de gemeente verwijst. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De gemeente gebruikt deze cookies alleen maar om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Hierdoor kunnen wij onze website zo optimaal mogelijk afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. Wij:

  • kunnen deze cookies niet herleiden tot een pc (of tablet, iPad of smartphone) of individu;
  • verzamelen via de cookies geen persoonlijke gegevens;
  • gebruiken de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus niet voor commerciële doeleinden of ter verstrekking aan derden.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Privacy

De gemeente Veere hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.veere.nl. Wij zijn uiteraard geïnteresseerd in de bezoekers van onze site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan onze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Via WhatsApp willen we geen privacygevoelige informatie met u delen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens of een burgerservicenummer. Daarom beantwoorden we via WhatsApp geen vragen waar privacygevoelige informatie voor nodig is. In dat geval zullen we u vragen om op een andere manier verder contact op te nemen.

E-mail

Nadat u een e-mail heeft gestuurd naar het algemene e-mailadres gemeente@veere.nl komt uw e-mail op onze postkamer terecht. Deze zal uw e-mail verder doorsturen naar de behandelend ambtenaar. De termijn van de afhandeling is afhankelijk van de complexiteit van uw gestelde vraag of opmerking.

Privacyverklaring