Informatie over het presidium

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de burgemeester. Het presidium stelt de agenda van de raad vast en stuurt de raadsgriffier aan.

Leden presidium

Het presidium bestaat uit de volgende leden: 

Functie/partij Leden
Voorzitter Drs. R.J. van der Zwaag
SGP/ChristenUnie A.W. Maris
CDA L.C. Meijers 
PvdA/Groenlinks

P.H.L.J. Meijs 

VVD C.C.W. van den Berge
DTV S. Sparreboom
Lijst van Kervinck S. van Kervinck
Secretaris/Griffier  A. Piersma (plv)

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het presidium? Neem dan contact op met de plaatsvervangende secretaris/griffier Astrid Piersma, telefonisch via (0118) 555 410 of per e-mail via griffie@veere.nl

Vergaderstukken

Vergaderdata en stukken kunt u vinden in de vergaderkalender.