Informatie over het presidium

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de burgemeester. Het presidium stelt de agenda van de raad vast en stuurt de raadsgriffier aan.

Leden presidium

Het presidium bestaat uit de volgende leden: 

Functie/partijLeden
VoorzitterDrs. R.J. van der Zwaag
SGP/ChristenUnieA.W. Maris
CDAP.A.C. Wisse
PvdA/GroenlinksC. Maas
VVDC.C.W. van den Berge
DTVL.A. Roelse
Secretaris/GriffierJ. Fröling

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het presidium? Neem dan contact op met de secretaris/griffier Jantien Fröling, telefonisch via (0118) 555 410 of 06 438 22 148 of per e-mail via griffie@veere.nl

Vergaderstukken

Vergaderdata en stukken kunt u vinden in de vergaderkalender.