Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de burgemeester. Het presidium stelt de agenda van de raad vast en stuurt de raadsgriffier aan.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het presidium? Neem dan contact op met de raadsgriffier mevrouw A.W.L. Piersma, telefonisch via (0118) 555 411 of per e-mail via griffie@veere.nl

Vergaderstukken

Vergaderdata en stukken kunt u vinden in de vergaderkalender.