De planning voor de omgevingsvisie verdelen we in een aantal fasen zoals te zien is op de afbeelding.

Allereerst leverden inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen input. Dat deden ze bij de interviews, online enquête en de 13 gebiedstafels (ophalen). Daarna zijn we aan de slag gegaan met de opbrengst. Uit de opbrengst en cijfers halen we de onderwerpen voor de omgevingsvisie (selecteren). We noemen dat de Hoofdlijn Omgevingsvisie Veere 2047.

We gaan nu verder met het opstellen van de conceptvisie (opstellen). De conceptvisie bespreken we met de samenleving en we peilen online de mening (spiegelen). Na het peilen verwerken we dit in de ontwerpversie van de omgevingsvisie die we na vaststelling door B&W en de gemeenteraad bekendmaken en ter inzage leggen (presenteren). Als laatste is de visie een kans om (op onderdelen) te actualiseren wanneer de vraag daar is (actualiseren).

Planning

Weergave van de planning van de Omgevingsvisie Veere 2047. Hierop zijn onder andere de verschillende fasen te zien.
Weergave van de planning van de Omgevingsvisie Veere 2047. Hierop zijn onder andere de verschillende fasen te zien: Verkennen, Ophalen & Selecteren, Opstellen, Spiegelen en Presenteren.

Deze planning staat ook op de pagina documenten.