Hoe is de gemeente Veere georganiseerd?

De gemeente Veere maakt keuzes en voert op basis van deze besluiten allerlei taken uit voor haar inwoners. Dat gebeurt allemaal op uiteenlopende niveaus en door verschillende mensen in onze organisatie. Zo controleert de gemeenteraad het college van B&W, bepalen de burgemeester en de wethouders de politieke koers en voeren de afdelingen de werkzaamheden uit die daaruit voortkomen. In het onderstaande figuur ziet u hoe de gemeente Veere is georganiseerd.

Organogram