De gemeente Veere is aangesloten bij Operatie Steenbreek. De gemeenteraad nam daar september 2018 een motie voor aan. We willen met dit landelijke initiatief mensen stimuleren hun tuin een stukje groener te maken.

Een groene omgeving is beter voor mens en dier. Minder stenen en meer groen draagt bij aan:

  • Meer biodiversiteit
    Een groene tuin zorgt voor meer leven in de tuin, dus meer vogels, vlinders, bijen en andere dieren en uiteindelijk voor meer tuinplezier en een goede bijdrage aan de natuur.
  • Betere afwatering
    Met minder stenen en meer groen hebben we minder wateroverlast na een flinke regenbui, omdat water sneller kan weglopen.
  • Meer verkoeling
    In warme periodes geven bomen en planten verkoeling. Ze geven schaduw en door verdamping is het een natuurlijke, milieuvriendelijke airco.

We geven het goede voorbeeld

Door waar mogelijk te kiezen voor groen in de openbare ruimte en waar mogelijk te zorgen voor ontstening. Bij plannen voor de openbare ruimte wegen we dit af. We zijn bezig met het opstellen van een programma klimaatadaptatie. Dat wordt de komende jaren een belangrijk thema in beleid voor de openbare ruimte. We kijken wel nu al waar kansen liggen en pakken die mee.

Bent u enthousiast en heeft u of uw vereniging een goed initiatief dat aansluit bij Operatie Steenbreek? Laat het ons weten!

Meer groene schoolpleinen

Niet alleen tuinen zijn ‘versteend’. Ook op schoolpleinen is steeds minder groen te vinden. Dit is jammer, want juist een groene omgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert de zintuigen, creativiteit en de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden. Het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Zeeland, GGD Zeeland en de Hogeschool Zeeland streven naar een Groene (r)evolutie Zeeuwse Schoolpleinen. Dit met de ambitie om binnen maximaal 1 schoolgeneratie alle Zeeuwse scholen een eigen groene speel- en leerplek hebben. Wij sluiten ons aan bij dit initiatief vanuit de Operatie Steenbreek. De gemeente Veere maakt de komende jaren voor de vergroening van de schoolpleinen, per school, € 5.000,- vrij voor scholen in de gemeente. 

Voor 2019 hebben Basisschool ’t Klinket uit Koudekerke en Kindcentrum ’t Paalhoofd uit Zoutelande de bijdrage gehad. 

Voor 2020 hebben Basisschool SVS De Magdalon uit Veere, De Boazschool uit Meliskerke en Archipelschool de Golfslag uit Domburg de bijdrage gehad. Een voorbeeld van het vergroende schoolplein van Basisschool SVS De Magdalon is hieronder te zien:

Voorbeeld van het vergroende schoolplein van Basisschool SVS De Magdalon

We hebben een bijdrage beschikbaar voor:
2021: 3 scholen
2022: 3 scholen 
2023: 4 scholen

Voor meer informatie over deze actie vanuit de gemeente kunt u contact opnemen met Pascal Corbijn of Mirjam Geldof. 

Kijk voor meer informatie over de actie vanuit IVN op hun website

Gastlessen Steenbreek op school

Daarnaast kunnen alle Veerse scholen via Terra Maris op school in ruil voor een stoeptegel een gastles krijgen met de klimaat-watertafel over de opbrengsten van een groene omgeving.

Met de klimaat-watertafel komt Terra Maris op school langs om een gastles te geven. In 3 uur tijd komen de leerlingen van meerdere groepen in kleine groepjes langs de tafel en krijgen een les die aansluit bij hun eigen niveau.

Voor meer informatie over deze actie kunnen basisscholen in de gemeente Veere contact opnemen met Terra Maris.

Meer informatie

Voor meer informatie over Operatie Steenbreek in Veere kunt u contact opnemen met:

Coördinatie & natuur- en milieueducatie

Natuur & groen

Klimaat en water