Het ontwerpbestemmingsplan Hof Hogelande heeft betrekking op de aan de Hogelandseweg te Biggekerke gelegen percelen kadastraal bekend sectie G, nummers 1890, 1633, 1469 en 1891. 

  • Tot voor kort waren op de percelen G, nr. 1890 en 1633 diverse agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig. Het ontwerpplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 9 vrijstaande woningen.
  • Voor de voormalige bedrijfswoning welke in gebruik is als burgerwoning gelegen op het perceel G, nr. 1469 en het daarbij behorende perceel G, nr. 1891 is in het ontwerpplan een passende bestemming opgenomen, zonder dat het aantal woningen toeneemt.  

Digitale ontwerpbestemmingsplan

Het digitale ontwerpbestemmingsplan is vanaf 22 december 2023 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0195BPHogwegBig-OW01 en, per 1 januari 2024 via www.regelsopdekaart.nl.