Om deel te nemen aan de Verkiezingen van het Europees parlement moeten politieke groeperingen die nog geen zetel hebben in het Europees Parlement, dertig ondersteuningsverklaringen inleveren.

Voor deze politieke groeperingen is het daarom van groot belang dat kiezers in de gelegenheid worden gesteld deze verklaringen af te leggen.

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt. Er mag niet meer dan één ondersteuningsverklaring per kiezer ingediend worden.

De ondersteuningsverklaring kan worden afgelegd bij de Centrale Publieksbalie te Domburg. Bij voorkeur op afspraak maar ook zonder afspraak wordt de klant zo snel mogelijk geholpen.

De ondersteuningsverklaring kan worden ingediend van dinsdag 9 april tot en met dinsdag 23 april 2024.
En in het kader van het herstel van eventuele verzuimen ook op donderdag 25 april en vrijdag 26 april 2024.

De ondersteuningsverklaring moet ingevuld zijn door de kiezer en de kiezer moet een geldig legitimatiebewijs overleggen. De kiezer ondertekent de ondersteuningsverklaring op het gemeentehuis onder toezicht van de ambtenaar.