Ondernemersteam Gemeente Veere

Om ondernemers in gemeente Veere goed van dienst te zijn is er een Ondernemersteam gemeente Veere opgezet. Bij het Ondernemersteam Veere kunnen bestaande en startende ondernemers terecht voor vragen en adviezen. Onze ondernemers verdienen een goede dienstverlening en ondersteuning. Met het Ondernemersteam Veere zorgen we voor een goed ondernemersklimaat in onze gemeente.

Het Ondernemersteam bestaat uit drie medewerkers van de gemeente Veere. Met hun ervaring, kennis en netwerk kunnen vormen zij het eerste aanspreekpunt bij de gemeente. Zij kunnen u als ondernemers adviseren, ondersteunen of doorverwijzen naar de juiste instanties.

Diensten

Wij kunnen u als ondernemer helpen op de volgende gebieden:

Subsidies

U kunt als ondernemer aanspraak maken op verschillende subsidieregelingen. Denk hierbij aan innoveren en verduurzamen. Wij kunnen u adviseren over verschillende subsidiemogelijkheden die bij zowel gemeente als provincie beschikbaar zijn.

Duurzaamheid

Om uw bedrijf te verduurzamen zijn verschillende regelingen beschikbaar. We adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden bij zowel Gemeente Veere als andere instanties zoals Economisch Impuls Zeeland.

Ontwikkelen

Ontwikkeling is een belangrijk aspect van ondernemen. Hierin de juist keuze maken is soms niet eenvoudig. Het Ondernemersteam kan met u meekijken naar mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Vestigingsplaatsen

Als ondernemer bent u gebaat bij een juiste vestigingsplaats. Zowel startende ondernemers als bestaande ondernemers die een nieuwe locatie zoeken kunnen wij informeren over de mogelijkheden. De gemeente zelf verhuurt geen panden maar we kunnen u wel informeren over een bedrijf aan huis en over potentiële locaties zoals onze bedrijventerreinen. 

Vergunningen

Bij ondernemen komt ook regelgeving kijken. Voor een hoop zaken heeft u een vergunning nodig of kunt u als ondernemer in aanmerking komen voor een vergunning. Denk hierbij aan parkeervergunningen, ontheffingen, exploitatievergunningen en evenementenvergunningen.  Het Ondernemersteam kan u helpen om hier duidelijkheid in te verschaffen.

Netwerken

Binnen Gemeente Veere bestaan er verschillende ondernemersverenigingen en brancheorganisaties. Contacten met collega ondernemers kunnen van grote waarde zijn. We brengen u graag in contact met mede ondernemers.

Contact

Wilt u contact met het Ondernemersteam Veere? Het team Veere bestaat uit de volgende personen:

Tomas Ooijevaar
Beleidsontwikkelaar Economie, Recreatie en Toerisme
Telefoon: (0118) 555 198
Email: T.Ooijevaar@veere.nl

Ralf Beije
Beleidsondersteuner Economie, Recreatie en Toerisme
Telefoon: (0118) 555 303
Email: r.beije@veere.nl

Esther Brakman
Beleidsondersteuner Economie, Recreatie en Toerisme
Telefoon: (0118) 555 248
Email: ET.Brakman@veere.nl

U kunt ook mailen naar ondernemersteam@veere.nl

Heeft u behoefte aan onafhankelijk extern contact dan kunt u contact opnemen met de ondernemersmanager Veere:

Werner van Laere
Ondernemersmanager Veere
Telefoon: 06 47422429
Email:info@ondernemersmanagerveere.nl
Website: www.ondernemersmanagerveere.nl