Omvormen groen 2019-2020

De Gemeente Veere hecht veel waarde aan het groen in de openbare ruimte. Om het groen op een kwalitatief acceptabel niveau te houden moet dit soms worden vernieuwd. Dit gebeurt bij een herinrichting van een straat of door middel van  et omvormen van een groenvak of een gedeelte van een groenvak. 

Welke en waarom worden plantvakken omgevormd?

De groenvakken (of een gedeelte ervan) die worden omgevormd bestaan uit oude, versleten, vervuilde of moeilijk te onderhouden beplanting. Door dit soort beplanting om te vormen naar beter (gesloten, minder knip en/of schoffelwerk) te onderhouden of ander groen kunnen we het niveau van de openbare ruimte beter op peil houden.

Wanneer wordt het uitgevoerd?

Het rooien van de beplanting vindt plaats in het najaar (oktober) van 2019 en zal wanneer er wortelonkruiden in de grond zitten worden schoon gehouden tot het najaar van 2020. Op deze manier kunnen we de onkruiden het beste bestrijden en eventueel grond uitwisselen om bij aanplant in de winter van 2020-2021 met een schone lei te beginnen. 
Wanneer we omvormen naar gras dan wordt dit nog in het najaar ingezaaid als de weersomstandigheden gunstig zijn. Ook als de beplanting versleten is maar de grond niet vervuild met onkruid dan wordt dit nog dezelfde winter aangeplant.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de omvorming kunt u contact opnemen met Wilmar Stouten van de afdeling Openbare Ruimte. Zijn doorkiesnummer is (0118) 555 424; zijn e-mailadres is w.stouten@veere.nl.

Locaties omvormen groen