De gemeente Veere hecht veel waarde aan het groen in de openbare ruimte. Om het groen op een kwalitatief acceptabel niveau te houden moet dit soms worden vernieuwd. Dit gebeurt bij een herinrichting van een straat of d.m.v. het omvormen van een (gedeelte) groenvak.

Welke plantvakken worden omgevormd en waarom?

De groenvakken (of een gedeelte ervan) die worden omgevormd bestaan uit oude, versleten, vervuilde of moeilijk te onderhouden beplanting. Door dit soort beplanting om te vormen naar beter te onderhouden (gesloten, minder knip en/of schoffelwerk) of ander groen kunnen we het niveau van de openbare ruimte beter op peil houden.

Wanneer wordt het uitgevoerd?

Het rooien van de beplanting vindt plaats in het najaar(oktober/november) van 2020 en zal wanneer er wortelonkruiden in de grond zitten worden schoon gehouden tot het najaar van 2021. Op deze manier kunnen we de onkruiden het beste bestrijden en eventueel grond uitwisselen om bij aanplant in de winter van 2021-2022 met een schone lei te beginnen.

Wanneer we omvormen naar gras dan wordt dit nog in het najaar ingezaaid als de weersomstandigheden gunstig zijn. Ook als de beplanting versleten is maar de grond niet vervuild met onkruid dan wordt dit nog dit plantseizoen (tussen november en maart) aangeplant.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de omvorming kunt u contact opnemen met Erwin Heijnsdijk van de afdeling Openbare Ruimte. Zijn doorkiesnummer is (0118) 555 224. Zijn e-mailadres is EHN.Heijnsdijk@veere.nl