Nota Integrale Veiligheid

Veere is een veilige gemeente en dat houden we graag zo. In deze nota integrale veiligheidlink naar pdf bestand (375 KB) beschrijven we hoe we dat doen. 

Nota integrale veiligheid Veere 2019 -2022

De gemeente is regisseur op het gebied van veiligheid. Met de nota integrale veiligheid geven we invulling aan deze regierol. De nota is opgebouwd volgens de methode Kernbeleid voor Veiligheid. Dit is een landelijke methode die door de VNG is ontwikkeld en door veel gemeenten wordt gebruikt. De nota is opgebouwd uit feiten en cijfers van de afgelopen jaren en trends en ontwikkelingen die we verwachten. Op basis daarvan hebben we speerpunten en thema’s benoemd.

Speerpunten en strategische thema’s 2019-2022

Veiligheid is een groot begrip en we kunnen niet alles prioriteit geven. We hebben daarom speerpunten en strategische thema’s benoemd. De speerpunten krijgen extra aandacht en prioriteit. De strategische thema’s zijn “business as usual”. 
Natuurlijk is er ook ruimte voor flexibiliteit als er acute en onvoorziene veiligheidsvraagstukken zijn.

Speerpunten

  • veilige en leefbare kernen
  • zomeraanpak
  • ondermijning
  • versterken van zorg en veiligheid

Strategische thema’s

  1. Woninginbraken, Overvallen en Straatroven (WOS)
  2. Veilige Evenementen
  3. Jeugd en veiligheid
  4. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
  5. Horeca en veilig uitgaan
  6. Veilig Ondernemen