Nadeelcompensatie

Wat is het?

Nadeelcompensatie is een regeling voor (gedeeltelijke) schadevergoeding voor rechtmatig handelen van de gemeente. Het gaat hierbij over schade boven het normale maatschappelijke risico en het bedrijfsrisico die iemand onevenredig zwaar treft. Er bestaat directe schade en indirecte schade. Directe schade is het gevolg van inperking van bestaande rechten van de eigenaar. Indirecte schade wordt veroorzaakt door activiteiten in de omgeving. Nadeelcompensatie kan bijvoorbeeld spelen bij langdurige wegopbrekingen die inkomstenverlies tot gevolg hebben. Ook wat vroeger behoorde tot planschade, bijvoorbeeld bij een waardedaling van een huis als gevolg van het vaststellen van een nieuw Omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan), valt vanaf 2024 onder de regeling voor nadeelcompensatie. 

Wat kost het?

In de gemeente Veere betaalt u € 500,00 euro voor het indienen van een claim. Mocht u later een tegemoetkoming krijgen, krijgt u deze € 500,00 euro terug. 

Hoe werkt het?

De nieuwe regeling nadeelcompensatie omvat zowel nadeelcompensatie als planschade en kan op verschillende manier ontstaan. Het gaat in ieder geval om schade die de gemeente rechtmatig veroorzaakt. Ernstige hinder door de aanleg van een nieuwe weg, maar ook bouwplannen waardoor aangrenzende woning in waarde dalen zijn hiervan voorbeelden. In de Verordening nadeelcompensatie gemeente Veere staan procedureregels over hoe een aanvraag om nadeelcompensatie behandeld wordt. In een aantal gevallen wordt een externe adviseur ingeschakeld die gaat onderzoeken of en voor welk bedrag het gestelde nadeel voor vergoeding in aanmerking komt.

Tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in nadeelcompensatie moet er worden aangetoond in hoeverre er sprake is van nadeel en in hoeverre dit daadwerkelijk door het handelen van de gemeente is veroorzaakt. De aanvrager moet dit aantonen. De schade moet niet behoren tot het normale maatschappelijk risico of het normale ondernemersrisico. U moet onevenredige schade hebben door een rechtmatig genomen besluit of handeling van de gemeente. Daarnaast moet de schade niet voorzienbaar zijn. 
 

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming voor nadeelcompensatie aan bij de gemeente via het digitale aanvraagformulier. Geef in uw aanvraag het volgend aan:

 • Waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • Hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • Door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld door het vaststellen van een nieuw Omgevingsplan)
 • Een omschrijving van de schade
 • Het schadebedrag
 • Bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • Uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk besluit onherroepelijk is geworden.
 

Hoelang duurt het?

 • De procedure voor een tegemoetkoming voor nadeelcompensatie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
 • Als u het niet eens bent met het besluit, kunt uw bezwaar maken.
   

Met wie kan ik contact opnemen?

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier