In de waterkering mogen geen trappen, paaltjes en elektriciteitsdraden worden aangebracht zonder toestemming van het waterschap. Op paden buiten de waterkering om, is er voor nieuwe paaltjes soms een omgevingsvergunning nodig.

Armaturen op bestaande paaltjes en trappen

Armaturen aanbrengen op bestaande palen of trappen lijkt om die reden eenvoudiger, echter:

  • De gemeente overweegt paaltjes en afrastering te vervangen door beplanting om de duinen af te schermen van het pad.
  • Armaturen op een bestaande paal zijn vandalismegevoelig gebleken. Wellicht is een nieuwe paal met geïntegreerd armatuur bestendiger.

Initiatiefnemer overlegt met de gemeente wat de plannen zijn met bestaande paaltjes en wat te doen als er op dit moment geen paaltjes aanwezig zijn. Overleg is nodig met het waterschap als de initiatiefnemer bestaande palen wil vervangen door andere palen met vergelijkbare maatgeving. De kleur en materiaalsoort moet passen bij de omgeving.