Meldpunt Zorgwekkend gedrag Zeeland

Gedraagt de buurman zich heel anders dan normaal? Bent u bezorgd over het verwarde gedrag van uw moeder? Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland.

Bel 0800-1205 of ga naar meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.nl.

Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland is onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en werkt voor de 13 Zeeuwse gemeenten.

In welk soort situaties kunt u het meldpunt benaderen?

In situaties dat iemand door zijn gedrag:

 • niet goed voor zichzelf kan zorgen
 • overlast veroorzaakt voor anderen
 • verward overkomt

…en u zich afvraagt

 • of hij al hulp krijgt
 • of hij nog andere hulp kan krijgen dan hij al krijgt
 • of u zelf iets kunt doen
 • of hij gedwongen hulp zou moeten krijgen

Wat doet het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland?

 • De aard en ernst van de situatie inschatten   
 • Informatie combineren die al aanwezig is over de betrokkene
 • Contact leggen met relevante partners
 • Doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsinstantie
 • Onderzoeken of verplichte zorg kan worden aangevraagd of andere zorg nodig is.

Welke kennis en expertise is er aanwezig bij het meldpunt?

 • Netwerkkracht vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis
 • Kennis van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet verplichte GGZ
 • Kennis van de sociale kaart van Zeeland
 • Kennis van het landschap van de GGZ
 • Ervaring op het vlak van pedagogiek, verpleegkunde en GGZ verslavingszorg

Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0800-1205. Of ga naar meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.nl.

Acute crisissituatie

Indien er sprake is van een acute crisissituatie: bel alarmnummer 112.