Beleid voor donker in kustgebied en Natura 2000 gebieden (lichtbeleid)

De gemeente Veere vindt het vanuit duurzaamheid, natuur en landschap belangrijk om aandacht te besteden aan donkerte in de gemeente. We willen het donker beschermen. Maar ook licht in het donker heeft een belangrijke functie. We beschrijven in het Beleid voor Donker waar in de kuststrook en Natura 2000 gebieden van de gemeente Veere verlichting is toegestaan onder welke voorwaarden. Dit document vindt u hieronder. Het beeldend beleidsplan kunt u online bekijken. 

Duintrap in het donker
Duintrap in het donker
Verlichting aan duintrap
Verlichting aan duintrap

Beleid voor donker Gemeente Veere

Meer informatie

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Mirjam Geldof via telefoon (0118) 555 461 of mail mc.geldof@veere.nl.