Koudekerke

Koudekerke

Koudekerke is de grootste kern van de gemeente Veere. Het dorp kent aan de ene kant het landelijke dorpsleven, maar aan de andere kant de dynamiek van een stad als Vlissingen. Daardoor is Koudekerke naast rustiek ook zakelijk en ondernemend. Koudekerke heeft een hechte actieve gemeenschap die na de Tweede Wereldoorlog ontstond. Toen was Koudekerke de ideale woonplaats voor arbeiders van de scheepswerf in Vlissingen. Het dorp groeide daardoor snel. Ook tegenwoordig wonen er nog relatief veel forensen.

Stad en land

Koudekerke is een typisch kerkringdorp, met bebouwing in een ring rond de kerk en daaromheen een regelmatige ring van straten. De vorm van het dorpsplein herinnert nog aan de oude gotische kerk die hier vroeger heeft gestaan. Het dorp wordt omringd door akkers en weilanden, bunkers en vliedbergen en is dé doorgaande route naar het strand bij Dishoek. Dishoek was vroeger een uitkijkpost en ligt direct aan de voet van de duinen. Tegenwoordig is het een toeristische trekpleister met vakantiehuizen, hotels en restaurants.

Wist u dat Koudekerke

  • rond 1067 is gesticht;
  • dertien rijksmonumenten heeft.

Dorpsraad Koudekerke

Koudekerke heeft een Dorpsraad. Deze Dorpsraad Koudekerke(externe link):

  • behartigt de belangen van de inwoners;
  • signaleert behoeften en wensen van de inwoners;
  • geeft (on)gevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Kernambtenaar

Heeft u een algemene vraag over uw kern? Stel deze aan de kernambtenaar. Voor Koudekerke is dit Mark Minderhoud. Hij is per mail bereikbaar via m.minderhoud@veere.nl

Kernwethouder

Wethouder Steketee is kernwethouder van Koudekerke. 

Toekomstvisie Koudekerke Dishoek