Klachtenafhandeling

In een aanbestedingsprocedure is goede communicatie tussen alle partijen essentieel om tot een goed resultaat te komen. Wanneer partijen van mening verschillen,is het belangrijk om snel en in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. De gemeente Veere streeft naar een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten.

Meldt uw klacht over aanbesteden!

De gemeente Veere handelt via een eigen klachtenregeling. Om klachten zorgvuldig af te handelen, maakt zij gebruik van een klachtencoördinator. Heeft u een aanbestedingsklacht? Neem contact op met Fedor van der Hage, klachtencoördinator via mail klacht@veere.nl. De gemeente doet haar uiterste best om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de klachtenafhandeling bij de gemeente Veere of heeft u een aanbestedingsklacht? Neem dan contact op met Fedor van der Hage, Klachtencoördinator, via  telefoonnummer (0118) 555 485 of e-mailadres klacht@veere.nl. Of kijk op de pagina Klacht indienen voor meer informatie.