Inspreken bij vergadering

Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad? Dat kan. Iedereen kan gebruikmaken van het spreekrecht bij de raads- of commissievergadering.

 

Inspreken en corona

In verband met corona zijn er maatregelen voor het inspreken. Inspreken kan, informatie over aanmelden staat onderaan deze pagina.  Inspreken vindt fysiek plaats: mensen nemen achterin de raadzaal of elders plaats (de bodes geven u aanwijzingen) en worden uitgenodigd om achter de katheder plaats te nemen. Na inspreken en beantwoording van vragen vanuit de raad, worden de insprekers gevraagd de raadzaal weer te verlaten.

Wanneer mag u inspreken?

Bij een raads- of commissievergadering mag u inspreken over onderwerpen die te maken hebben met de gemeente Veere. Enkele onderwerpen zijn niet toegestaan; die leest u hieronder. Het inspreken gebeurt aan het begin van een vergadering. Elke spreker heeft maximaal vijf minuten spreektijd.

Wat mag niet?

Het is niet toegestaan om in te spreken over de volgende punten:

  • besluiten waartegen bezwaar is ingediend
  • besluiten die onder de rechter staan of hebben gestaan
  • benoemingen, keuzes, voordrachten en aanbevelingen van personen
  • klachten.

Informatie over inspreken

Bent u er niet zeker van of u wel of niet kunt inspreken over het onderwerp dat u bezighoudt? Neemt u dan gerust contact op met plv. raadsgriffier Astrid Piersma om even te overleggen. Haar contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Filmen vergaderingen

We filmen de raads- en commissievergaderingen en zenden de vergaderingen live uit.

Aanmelden voor inspreken

Iedere spreker krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Als u wilt spreken, meldt u zich dan vooraf aan, bij voorkeur op de dag van de raads- of commissievergadering voor 12.00 uur, bij de plv. raadsgriffier Astrid Piersma, telefonisch (0118) 555411 of per e-mail via griffie@veere.nl