Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad? Dat kan.

Iedereen kan gebruikmaken van het spreekrecht bij de raads- of commissievergadering.

Wanneer mag u inspreken?

Bij een raads- of commissievergadering mag u inspreken over onderwerpen die te maken hebben met de gemeente Veere. Enkele onderwerpen zijn niet toegestaan; die leest u hieronder. Het inspreken gebeurt aan het begin van een vergadering. Elke spreker heeft maximaal vijf minuten spreektijd.

Wat mag niet?

Het is niet toegestaan om in te spreken over de volgende punten:

  • besluiten waartegen bezwaar is ingediend;
  • besluiten die onder de rechter staan of hebben gestaan;
  • benoemingen, keuzes, voordrachten en aanbevelingen van personen;
  • klachten.

Informatie over inspreken

Bent u er niet zeker van of u wel of niet kunt inspreken over het onderwerp dat u bezighoudt? Neemt u dan gerust contact op met raadsgriffier mevrouw A.W.L. Piersma om even te overleggen. Haar contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Commissie RO

Neem dan contact op met de commissiegriffier de heer M.Rossen, telefonisch via (0118) 555 173 of per e-mail via griffie@veere.nl.

Commissie MO en raadsvergaderingen

Neem dan contact op met de raadsgriffier mevrouw A.W.L. Piersma, telefonisch via (0118) 555 411 of per e-mail via griffie@veere.nl.

Filmen vergaderingen

We filmen de raads- en commissievergaderingen en zenden de vergaderingen live uit.

Aanmelden voor inspreken

Iedere spreker krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Als u wilt spreken, meldt u zich dan vooraf aan, bij voorkeur op de dag van de raads- of commissievergadering voor 12.00 uur, bij de raadsgriffier mevrouw A.W.L. Piersma, telefonisch (0118) 555 411 of per e-mail via griffie@veere.nl.