Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Als gemeente vinden we het belangrijk om professioneel om te gaan met inkoop en aanbesteding. Daarom hebben we een inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld, waarin we de regels rondom ons inkoopproces beschrijven. 

Wat staat er in het beleid?

Met ons inkoop- en aanbestedingsbeleid maken we ons inkoopproces transparant. We laten zien welke doelstellingen, uitgangspunten en kaders we hanteren bij onze inkoop. Het gaat daarbij om verschillende onderwerpen:

  • lokale economie
  • duurzaamheid 
  • relevante regelgeving
  • sociale criteria
  • goede kwaliteit tegen de laagste prijs.

Inkoopprocedure bepalen

Bij het bepalen van de inkoopprocedure gebruiken we een methode die aansluit bij de Gids Proportionaliteit(externe link). In deze gids staat beschreven dat de eisen die we bij een aanbesteding stellen aan een ondernemer in verhouding moeten staan tot de opdracht. Daarom hanteren we bij verschillende bedragen verschillende procedures: 

 

 Werken

 Leveringen

 Diensten

 Enkelvoudig  onderhands
 aanbesteden

 Tot € 50.000,00

 Tot € 50.000,00

 Tot € 50.000,00

 Meervoudig
 onderhands
 aanbesteden

 € 50.000,00 - € 1.500.000,00

 € 50.000,00
 - Europees drempelbedrag

 € 50.000,00 
 - Europees drempelbedrag

 Nationaal
 aanbesteden

 > € 1.500.000,00
 - Europees drempelbedrag

 Europees
 aanbesteden

 Vanaf Europees
 drempelbedrag

 Vanaf Europees  drempelbedrag

 Vanaf Europees  drempelbedrag

  • Enkelvoudig onderhands aanbesteden betekent dat we bij minimaal één ondernemer een offerteaanvraag doen.
  • Meervoudig onderhands aanbesteden houdt in dat we bij minimaal drie en maximaal vijf ondernemers een offerte aanvragen.
  • Bij bedragen onder de Europese drempel doen we een nationale aanbesteding. Voorafgaand aan de opdrachtverlening plaatsen we een aankondiging.
  • Boven de Europese drempelbedragen zullen we in principe Europees aanbesteden, tenzij dit in specifieke gevallen niet nodig is door geldende wet- en regelgeving. 

Voor meer informatie over onze inkoop en de inkoopprocedure kunt u het Inkoop- en aanbestedingsbeleidlink naar pdf bestand (PDF, 0,2 MB) downloaden.

Vragen over het beleid?

Heeft u vragen over ons inkoop- en aanbestedingsbeleid? Neem contact op met Laurens Bommeljé , Adviseur Inkoop, via telefoon (0118) 555 428 of mail L.Bommelje@veere.nl.