Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan iemand individuele begeleiding aanvragen. Dit is bedoeld voor volwassenen die beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Het helpt hen te leren omgaan met de gevolgen van een aandoening, stoornis en/of bestaande beperkingen.

Voor wie is individuele begeleiding bedoeld?

Begeleiding is er voor volwassenen die langdurig moeite hebben om zich in de samenleving staande te houden. Dit varieert van een lichamelijke of verstandelijke beperking tot meervoudige, zware chronische problematiek. Denk aan stoornissen, verslaving, gedragsproblemen, dementie of zintuiglijke beperkingen. Ook in situaties van onveiligheid, zoals huiselijk of seksueel geweld kan begeleiding worden aangevraagd.

Waarin wordt iemand begeleid?

De begeleiding richt zich op stabilisatie en het voorkomen van (verdere) achteruitgang. Met behulp van coaching en vaardigheidstraining en gedragstraining leert iemand met zijn beperkingen zo goed mogelijk te functioneren.

De begeleiding heeft tot doel om:

  • De zelfredzaamheid en deelname in de samenleving te behouden of te bevorderen.
  • Het vergroten van regie en structuur in het dagelijks leven: besluiten nemen, planning van activiteiten, uitvoeren van taken, aanleren of behouden van vaardigheden.
  • Hulp bij het regelen van dagelijkse bezigheden: nemen van besluiten, plannen en uitvoeren van taken.
  • Praktische hulp/ondersteuning op gebied van: zelfzorg, relaties, wonen, invullen van dagbesteding, zingeving en vrije tijd.
  • Vergroten van sociale vaardigheden: uitbreiden van het sociale netwerk en contact leggen met organisaties.
  • De situatie te stabiliseren of verdere achteruitgang te voorkomen.
  • Via hulpverlening de rol van het sociale netwerk op te pakken, bijvoorbeeld bij verslaving.

Wat kunt u zelf regelen?

Wat kunt u zelf nog? Kunt u hulp inschakelen van familie of het sociale netwerk? Welke hulp is er beschikbaar via de Welzijnsorganisaties? Dat blijft altijd de vraag. U krijgt ondersteuning via de gemeente daar waar nodig. De Wmo vult aan waar het niet (meer) gaat. Het streven is dat u zoveel mogelijk zelf blijft doen. Of dat u het weer zelfstandig gaat oppakken. We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente.

Lees meer over het organiseren van zorg en ondersteuning