Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren.

Op www.inburgeren.nl vindt u meer informatie over inburgeren en wat dat precies inhoudt. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen heeft gehaald.

Op de website van DUO leest u meer over het inburgeringsexamen.

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf dan is het de taak van de gemeente om u zo snel mogelijk te laten inburgeren. U volgt taallessen, gaat aan het werk of volgt een opleiding. Met deze nieuwe wet doen nieuwkomers snel mee in Nederland. Meer informatie over deze regels leest u op www.inburgeren.nl

Let op: Het nieuwe stelsel geldt voor inburgeraars die na 1 januari 2022 verplicht zijn om in te burgeren. In de brief van DUO staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Deze datum bepaalt onder welk stelsel u valt. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.

Hoe werkt het?

Voor een aantal groepen is inburgeren verplicht.

Vluchteling/asielmigrant

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning?Dan bent u statushouder. Voor u als statushouder geldt het volgende voor inburgeren:

  • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
  • Als statushouder krijgt u hulp bij het inburgeren van de gemeente. 
  • U krijgt maatschappelijke begeleiding en praktische ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk. Meer informatie vindt u op de website van Vluchtelingenwerk.

Gezinsmigrant of overige migrant

Bent u niet als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u een verblijfsvergunning?Dan bent u gezinsmigrant of overige migrant. Dat bent u bijvoorbeeld als u naar Nederland bent gekomen om samen te wonen met uw Nederlandse partner. Of als u naar Nederland bent gekomen voor uw werk als geestelijk bedienaar. Voor een gezinsmigrant of overige migrant geldt het volgende voor inburgeren:

  • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
  • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een taalschool. U kunt voor de kosten ook een lening afsluiten bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook.Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

Niet inburgeren

Bekijk op de website van de IND wanneer u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

Geslaagd

Als u geslaagd bent, krijgt u een brief. In de brief staat waar en wanneer u uw diploma kunt ophalen. Als u die dag niet kunt, mag u uw diploma ook later ophalen.

Niet geslaagd

Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.

Hoe werkt het?

U bent verplicht om in te burgeren als u:

  • een verblijfsvergunning hebt
  • een religieus beroep hebt (bijvoorbeeld dominee, pastor, imam of rabbijn)
  • lesgeeft in godsdienst of levensbeschouwing

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

Bekijk op de website van de IND in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

Geslaagd

Hebt u het inburgeringsexamen gehaald?  Dan stuurt DUO uw diploma per aangetekende post naar u op.

Niet geslaagd

Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier