Welke regels gelden er voor mensen die honden uitlaten?

Regels APV

In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) staan regels waar u zich aan moet houden. Hieronder staan vier artikelen die van toepassing zijn op honden. Eerst wordt het nummer en de titel van het artikel gegeven. Daarna vindt u een samenvatting van die regel:

•    Artikel 2.57 loslopende honden

Honden moeten aangelijnd zijn binnen de bebouwde kom, op kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides, of aangewezen plekken. Deze regels gelden niet voor gecertificeerde geleidehonden. 

•    Artikel 2.58 verontreiniging door honden en paarden

In de openbare ruimte is het verplicht om de uitwerpselen van honden op te ruimen. Iemand die een hond uitlaat is verplicht om een zakje of een schepje  bij zich te hebben. Met openbare ruimte wordt alle ruimte bedoeld, die voor het publiek toegankelijk is. De eigen tuin dus niet. 

•    Artikel 2.59 gevaarlijke honden

Op last van de burgemeester moet een gevaarlijke hond in de openbare ruimte of op terrein van een ander, kort (maximaal 1,5 meter) aangelijnd zijn. Ook kan de burgemeester de hondeneigenaar verplichten om de hond een muilkorf aan te doen. 

Waar en wanneer mag uw hond op strand?

•    Artikel 5.42 Honden 

Honden zijn verboden op:

  • het Veerse Meerstrand
  • het strand voor de Kern Domburg
  • het strand vanaf overgang Berkenbosch tot de gemeentegrens voormalige gemeente Veere.

Honden die kort zijn aangelijnd (lijn met maximale lengte van 1,50 meter), zijn gedurende het badseizoen (1 mei tot 15 september, tussen 10.00 en 19.00 uur) toegestaan op alle overige stranden. Honden zijn, zowel los als aangelijnd, gedurende het badseizoen vóór 10.00 uur en na 19.00 uur en buiten het badseizoen toegestaan op alle stranden. 

Deze regels gelden niet voor politiehonden en geleide- of hulphonden.

De volledige artikelen zijn te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Overige regels

De Flora en Faunawet regelt de bescherming van wilde planten en (wilde) dieren. Over honden staat er het volgende in:

•    Artikel 16 lid 3 een dier dat je toebehoort

Citaat: Iedereen is verplicht te verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.

Wat kunt u als hondenbegeleider zelf doen?

Neem altijd een zakje mee als u de hond gaat uitlaten.

Wat doet de gemeente?

Wij voeren extra controles uit en doen buurtonderzoeken om de overlast te verminderen. Hondenbezitters worden aangesproken tijdens het uitlaten van de hond, om hen te wijzen op de opruimplicht. Let op: overtreding van de APV kan een boete (€ 140,00) opleveren.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het project kleine ergernissen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0118) 555 444 of e-mail cpb@veere.nl.