Wat is het?

Bij (ver)bouw moet u kunnen aantonen dat de door u toegepaste bouwstoffen voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorschriften over het toepassen van primaire en secundaire bouwstoffen en grond op een werk. Het Besluit bodemkwaliteit is opgesteld om de kwaliteit van bodem en water te beschermen tegen verontreiniging.

Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Denk bij bouwstoffen aan:

 • beton;
 • asfalt;
 • dakpannen;
 • bakstenen.

In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u moet melden.

Hoe werkt het?

U moet kunnen aantonen dat de door u toegepaste bouwstoffen voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Wat moet ik doen?

Als u van plan bent grond- en bouwstoffen te gebruiken, dan moet u een checklist invullen en bij de gemeente inleveren. U kunt dan snel bepalen wat u moet doen. De checklist is bij de gemeente verkrijgbaar.

Stap 1: bepaal of u een melding moet doen

Het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt, moet de melding doen. Dit hoeft echter niet in de volgende situaties:

 • minder dan 50 m3 schone grond gebruiken
 • baggerspecie verspreiden op het aangrenzend perceel
 • eigen grond of baggerspecie in landbouwbedrijf gebruiken of opslaan
 • bouwstoffen die niet vervuild zijn gebruiken of opslaan

Als u als particulier zelf de bouwmaterialen gaat gebruiken, hoeft u dit niet te melden.

Stap 2: bepaal wanneer u de melding moet doen

 • Als u met uw bedrijf vervuilde bouwstoffen gebruikt, meldt u dit uiterlijk 30 dagen van tevoren.
 • Als u met uw bedrijf schone grond gebruikt, meldt u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren.
 • Als u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger oprichten of andere grote werken gaat uitvoeren, vraagt u aan de gemeente wanneer u dit moet melden.

Stap 3: de melding doen

Doe de melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen
 • adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt
 • datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen

Met wie kan ik contact opnemen?

Arvid Eijke
telefoonnummer (0118) 555 439
e-mailadres A.Eijke@veere.nl

of

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mailadres  cpb@veere.nl