Kopen of huren van groenstroken of reststroken

De gemeente Veere bezit diverse percelen groen- en reststroken die u kunt kopen of huren. Deze grond is op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een herinrichting van openbaar gebied, de uitgifte van bouwgrond of nieuwe inzichten met betrekking tot het openbare groen.

Informatie over de grond

De grond die we uitgeven is maximaal 300 vierkante meter en kan bestaan uit onbewerkte grond, groen of verschillende soorten verharding. Groen- en reststroken hebben een vaste prijs van € 129,00 per vierkante meter (kosten koper). Is de (toekomstige) bestemming ‘wonen erf'? Dan ontstaan extra bouwmogelijkheden en geldt de verkoopprijs voor bouwgrond.

Toetsingscriteria

We geven alleen groen- en reststroken uit als het verzoek voldoet aan de volgende acht criteria:

  • De strook grenst direct aan het eigendom van de aanvrager.
  • Er zijn geen verkeerskundige bezwaren.
  • Er zijn geen gas-, water en elektriciteitsvoorzieningen op het betreffende perceel aanwezig.
  • Er zijn geen omgevingsbezwaren.
  • Er zijn geen onderhoudsbezwaren.
  • Er zijn geen stedenbouwkundige bezwaren.
  • Er zijn geen bestemmingsplantechnische bezwaren.
  • Er zijn geen milieutechnische bezwaren. 

Meer informatie over deze criteria en over de verkoopprocedure leest u in de Uitvoeringsregels groen- en reststroken.

Beschikbare grond

Momenteel hebben we diverse groen- en reststroken in de verkoop. U kunt bij de gemeente opvragen om welke grond het gaat. Daarnaast kunt u zelf een verzoek indienen voor groen- of reststroken. 

Meer informatie

Heeft u interesse in groen- of reststroken? Vul dan het aanvraagformulier groen- en reststroken in of neem contact met ons op via telefoonnummer (0118) 555 444 of e-mailadres gemeente@veere.nl.