Kavels Nimmerdor 1 fase 2 Grijpskerke

In Grijpskerke zijn dertien kavels beschikbaar, negen voor vrijstaande woningen en vier voor 2/1 kap woningen. Deze nieuwe locatie van dertien woningen in Grijpskerke wordt een energieneutrale wijk waarbij we geen gas aanleggen. De gemeente verkoopt alleen een kavel aan degene die daarop een woning bouwt of laat bouwen met een energieprestatiecoëfficiënt van nul (EPC=0) en/of nul op de meter. Lees meer over de mogelijkheden van duurzaam bouwen op pagina 8 en 9 in de zomereditie van de Veerse Krant.

Grondprijzen Grijpskerke

De gemeenteraad heeft bandbreedtes vastgesteld, waarbinnen het college uitgifteprijzen hanteert. De kavelprijs (per 01-01-2021) in deze plannen is vastgesteld op € 245,- per m² exclusief BTW en kosten koper voor vrijstaande woningen en € 220,-  exclusief BTW en kosten koper voor 2/1 kap woningen.

Meer informatie over bouwkavels

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan en de beschikbaarheid van kavels in Grijpskerke? Vul dan het interesseformulier grond in of neem contact op met Han Reijnhoudt, telefoonnummer (0118) 555 318 of e-mail jm.reijnhoudt@veere.nl. Informatie over de Subsidieregeling Energieneutrale nieuwbouw 2017-2020 staat op onze website.